„Antywzorce” pod redakcją Karoliny Sikorskiej

Nakładem poznańskiej Galerii Miejskiej Arsenał ukazała się monografia wieloautorska „Antywzorce” we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej, zredagowana przez Karolinę Sikorską.  Książka, którą miałam okazję recenzować, jest nie tylko zaprojektowana na wysokim poziomie estetycznym, ale przede wszystkim wartościowa jako lektura gromadząca różnorodne wypowiedzi na temat tytułowych kulturowych „antywzorców”.

Reklamy

Nowa książka Piotra Zawojskiego

Na początku bieżącego roku ukazała się książka Piotra Zawojskiego Ruchome obrazy zatrzymane w pamięci. Reminiscencje teoretyczne i krytyczne, wydana nakładem katowickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Wydawniczych. Jako recenzentka, miałam przyjemność być jedną z pierwszych jej czytelniczek, zatem mogę tę książkę szczerze polecić wszystkim zainteresowanym refleksją badawczą wychodzącą od filmoznawstwa w stronę ulokowanej w szerszym kontekście kultury problematyki sztuki nowych mediów.

180220_R_okladka_1b

Okładka książki Piotra Zawojskiego, proj. Natalia Pietruszewska-Golba. Za stroną Autora.

Literatura, sztuka, sztuczność – Przegląd Kulturoznawczy

W specjalnym, anglojęzycznym numerze 3(33)/2017 „Przeglądu Kulturoznawczego” opublikowany został mój artykuł Literature, Art, Artificiality: Post-media Relations in Goldin+Senneby’s ‚Headless’Omawiam w nim różne aspekty tego transmedialnego projektu, zaliczanego zarówno do literatury, jak i sztuk wizualnych. Piszę także krótko o innych projektach łączących obie tytułowe dziedziny twórczości, a uwzględniających sztuczną (np. algorytmicznie sterowaną) produkcję treści, jak w pracach Tylera Coburna czy Jamesa Bridle’a.

przeglad-kulturoznawczy2

W numerze, zredagowanym przez Monikę Górską-Olesińską, zebrano teksty poświęcone różnym zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania literatury w środowiskach transmedialnych, napisane zarówno z punktu widzenia praktyków w tej dziedzinie, jak i teoretyków: kulturoznawców czy literaturoznawców (w tym specjalistów w zakresie badania literatury elektronicznej). W gronie autorek i autorów są: Anne Karhio, Piotr Marecki, Urszula Pawlicka, Agnieszka Przybyszewska, Stephanie Strickland i Ian Hatcher, Ewelina Twardoch-Raś oraz Tomasz Żaglewski.

 

Kultura i Historia

W 32. numerze czasopisma naukowego „Kultura i Historia” wydawanego przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukazał się mój tekst Postmedialne reinterpretacje europejskiej czasoprzestrzeni. Documenta 14 w Kassel.

ewojtowicz_kassel_reinterpretacje_cover

Jego napisanie było możliwe dzięki realizacji tematu finansowanego ze środków na utrzymanie potencjału badawczego w ramach działalności statutowej Wydziału Edukacji Artystycznej (obecnie: Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w roku 2017.

logo_UAP02logo_wydzial_EA

 

Mobilność: media, praktyki miejskie i kultura studencka

Instytut Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu opublikował dwujęzyczną książkę Mobilność: media, praktyki miejskie i kultura studencka powstałą w rezultacie projektu badawczego Narodowego Centrum NaukiMiałam okazję zapoznać się z przebiegiem projektu, w tym prezentacjami studenckimi oraz recenzować tę publikację, którą polecam wszystkim zainteresowanym problematyką badania mobilnych kultur przy udziale metod wizualnych. Oprócz dokumentacji trzech projektów studenckich (1. Kultura studencka w obiektywie, 2. Autoinwigilacja, 3. Mapowanie miejsc studenckich w mieście) w tomie znalazły się teksty: Marianny Michałowskiej (Wykorzystanie metod wizualnych w badaniu mobilności), Magdaleny Kamińskiej (Media mobilne i ich badania. Problematyka, tematyka, perspektywy), Jacka Zydorowicza (Po obu stronach kamery. Studia wizualne w praktyce kulturoznawczej – narzędzia i protezy poznawcze), Tomasza Żaglewskiego (Od mobilnej prywatyzacji do intymizacji mobilności. Projekt „Autoinwigilacja” jako wizualne repozytorium „zmobilizowanej” kultury studenckiej), Agaty Skórzyńskiej (Kultura studencka jako czynność. Mobilność i poszerzone pole praktyk) i Jadwigi Zimpel (Kategoria miejsca w mobilnym doświadczeniu studenckim).

mobilnosc_okladka

Projekt okładki i książki: Marianna Michałowska

Niewidzialna ściana – tekst w katalogu

IMG_6575

W katalogu wystawy Niewidzialna ściana Zuzy Golińskiej i Magdaleny Łazarczyk, wydanym  nakładem białostockiej Galerii Arsenał, ukazał się drukiem mój tekst Emersyjny spektakl. Przekład na język angielski jako The Emerse Spectacle przygotowała Aleksandra Sobczak. Dziękuję kuratorowi wystawy, Tomkowi Pawłowskiemu, za zaproszenie do napisania tego tekstu, pani Ewie Borowskiej z Galerii Arsenał za sprawną współpracę podczas redakcji, a obu Artystkom za inspirację do jego napisania.

img_6576.jpg

Recenzja wystawy Nonsensowne technologie w MOCAK-u

Magazyn O.pl opublikował moją recenzję wystawy Przemysława Jasielskiego i Rainera Prohaski Nonsensowne technologie, która odbywa się w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie.

012_rainer-prohaska-giant-unplugger-2017-fot-ewa-wojtowicz-1

Rainer Prohaska, Giant Unplugger (2017), fot. Ewa Wójtowicz

Dziękuję Jackowi Zydorowiczowi (IK UAM) i Przemowi Jasielskiemu za fotografie i film z otwarcia wystawy.