Konferencja – http://sztuka.net 2.0 – Instytut Kulturoznawstwa UAM

konf

Plakat projektu Olgi Wołkowicz. Z materiałów organizatorów.

W dniach 17-18 stycznia 2019 w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka pt. http://sztuka.net 2.0, zorganizowana przez Koło Naukowe Kulturoznawców UAM oraz Instytut Kulturoznawstwa UAM. Zapraszam do wysłuchania wszystkich wystąpień, w tym także mojego wykładu pt. Przemiany sztuki ( w ) Sieci: od net.artu do sztuki postinternetowej, który, na zaproszenie organizatorów, wygłoszę drugiego dnia konferencji.

Reklamy

Centra i peryferia – idiom geograficzny w sztukach audiowizualnych

Zapraszam do nadsyłania zgłoszeń wystąpień w ramach koordynowanego przeze mnie panelu „Centra i peryferia – idiom geograficzny w sztukach audiowizualnych”, który będzie częścią programu III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Zjazd, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami oraz Katedrę Mediów i Kultury Audiowizualnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, odbędzie się w czerwcu 2019 w Łodzi, pod hasłem „Przestrzenie – praktyki – artykulacje”.
 
Celem tego panelu jest podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji na temat przestrzeni geograficznej, praktyk jej mapowania oraz artykulacji (werbalnych, audiowizualnych, procesualnych) zagadnień, które wyłaniają się w tym procesie poznawczym i twórczym.  Kluczowe jest pytanie o centra i peryferia, zainspirowane przez wytyczony w książce Piotra Piotrowskiego Globalne ujęcie sztuki Europy Wschodniej postulat studiów: „nad peryferiami artystycznymi świata i oparta na porównawczej, horyzontalnej metodzie historia sztuki, studia nad geohistorycznymi marginesami i zmarginalizowanymi kulturami, nad Wschodem i globalnym Południem, daleką Północą i każdą inną częścią globu leżącą poza centralnie rozumianą kulturą, a także podważanie narracji głównego nurtu i ujawnianie artystycznych oraz historycznych praktyk wykluczania.” (Piotrowski, 2018:27-28).

Współczesne koncepcje kuratorskie oraz doświadczenia artystów wyruszających w podróż w poszukiwaniu alternatywnych możliwości obrazowania zmapowanego już niemal całkowicie świata, wskazują, że możliwa jest nie tylko architektura performatywna, ale także i performatywne przestrzenie.  Jawią się one jako nieciągłe, policentryczne i enklawowe:  podzielone granicami nie zawsze geopolitycznymi, lecz także technologicznymi, ekonomicznymi, czy światopoglądowymi. W takich przestrzeniach powstają „obrazy zagnieżdżone”, (vide Anna Nacher, Media lokacyjne, 2016), za sprawą nie tylko praktyk reprezentacji, ale także bycia w przestrzeni: jej przemierzania, dokumentowania, tagowania, kwestionowania i redefiniowania.

Proponowana tematyka panelu:

  • myślenie geograficzne, ciemna geografia, kategorie centrów i peryferiów,
  • geografia relacyjna (Irit Rogoff) a sztuki audiowizualne,
  • „człowiek z kamerą”: podróż jako (nad)produkcja obrazów,
  • ekspedycje, eksploracje, migracje, przedepty,
  • topografia przestrzeni tranzytowych, granicznych, ziem niczyich,
  • przemiana przestrzeni w (nie)miejsce,
  • spojrzenie z lotu drona jako „hegemonic gaze”,
  • performatywna architektura i przestrzeń, nie tylko miejska,
  • architektura informacji: badanie infrastruktury, widzialność danych,
  • chronopolityka wobec alternatywnych („horyzontalnych” i krytycznych) kartografii.

Nawiązując do koncepcji horyzontalnej historii sztuki Piotra Piotrowskiego zapraszam do refleksji nad peryferiami, marginesami i przestrzeniami tranzytowymi. Jak przemieszczają się granice, jak wymykają się centra, jak wytyczane są peryferia? Jak rozpoznają to twórcy wyruszający „w teren” i  posługujący się (nie tylko) mediami obrazowania?

Zachęcam do nadsyłania zgłoszeń do końca stycznia 2019, na adres podany w opisie panelu na stronie PTBFM.

Teraźniejszość i ciągi dalsze – dyskusja o książce

We wtorek 4 grudnia 2018 o godz. 18:00 zapraszam do CK Zamek w Poznaniu na dyskusję Teraźniejszość i ciągi dalsze, poświęconą wydanej nakładem gdańskiego Wydawnictwa Naukowego Katedra książce Prognozowanie teraźniejszości. Myślenie z wnętrza kryzysu pod redakcją Przemysława Czaplińskiego i Joanny B. Bednarek. Udział w dyskusji wezmą: Roman Kubicki i Błażej Warkocki oraz niżej podpisana. Spotkanie poprowadzi Anna Musiała.

Po co nam posthumanizm? Zaproszenie na konferencję

W dniach 30 listopada-1 grudnia 2018 Instytut Filozofii UAM w Poznaniu organizuje konferencję Po co nam posthumanizm? Spór nie tylko filozoficzny. Zapraszam do Collegium Minus – będzie można wysłuchać kilkudziesięciu wystąpień w 11 blokach tematycznych. W piątek 30 listopada będę moderatorką I panelu poświęconego sztuce, natomiast swój referat Współczynnik post-sztuki. Kreatywność podmiotów (sztucznie) inteligentnych wygłoszę tego samego dnia w II panelu na temat sztuki.

51. Międzynarodowy Kongres AICA – Tajwan 2018

W listopadzie brałam udział w 51. Międzynarodowym Kongresie AICA zorganizowanym w Taipei przez tajwańską sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki pod hasłem „Krytyka sztuki w dobie wirtualności i demokracji”. Moje wystąpienie The Post-internet Way of Art Criticism, wygłoszone w Taipei Fine Arts Museum, dotyczyło postinternetowych sposobów uprawiania krytyki sztuki wobec kwestii anonimowości, sztucznej inteligencji i powiązanych z tematem praktyk artystycznych (m.in. botów symulujących aktywność krytyka sztuki).

Taiwan_Aica_EW_2

Fot. Małgorzata Kaźmierczak

Wystąpienie tłumaczone było symultanicznie na język chiński, natomiast referat ukazał się drukiem w anglojęzycznej monografii wieloautorskiej Art Criticism in the Age of Virtuality and Democracy (2018), wydanej staraniem AICA Taiwan.

AICA_2018_book_cover

Mój udział w 51. Międzynarodowym Kongresie AICA możliwy był dzięki środkom przyznanym w ramach tematu badawczego 2018 z potencjału badawczego w ramach działalności statutowej Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Taiwan_Aica_EW_1

Fot. Małgorzata Kaźmierczak

Artykuł w „Studiach kulturoznawczych” nr 3(13)/2017

studia_kult_okladka

„Studia kulturoznawcze”, numer 3(13)/2017. Okładka projektu Adriany Staniszewskiej – ze strony http://studiakulturoznawcze.amu.edu.pl/

W anglojęzycznym numerze specjalnym „Studiów kulturoznawczych” wydawanych przez Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu ukazał się mój tekst Seeing the Invisible. The Emersion of Data in Post-Media Realities. Publikacja ta, zatytułowana Mobile Media Research gromadzi teksty poświęcone studiom nad kulturą wizualną, których autorkami i autorami są: Piotr Aptacy, Agnieszka Dytman-Stasieńko, Katarzyna Kopecka-Piech, Marianna Michałowska, Agata Skórzyńska, Paweł Wieczorek i Tomasz Żaglewski.

„Człowiek i Społeczeństwo” – recenzja „Memosfery” Magdaleny Kamińskiej

okladka_CiS

„Człowiek i społeczeństwo” nr XLIII. Proj. okładki: Adriana Staniszewska.

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu ukazał się XLIII numer czasopisma „Człowiek i Społeczeństwo” zredagowany przez Weronikę Bryl-Roman. Tematyka numeru dotyczy projektowania w latach 70. XX wieku – od architektury po wzornictwo. W dziale Varia znalazła się moja recenzja pt. „Słodki kotek” a kultura polska. Rozważania wokół książki Magdaleny Kamińskiej „Memosfera. Wstęp do cyberkulturoznawstwa”.