Niewidzialna ściana – tekst w katalogu

IMG_6575

W katalogu wystawy Niewidzialna ściana Zuzy Golińskiej i Magdaleny Łazarczyk, wydanym  nakładem białostockiej Galerii Arsenał, ukazał się drukiem mój tekst Emersyjny spektakl. Przekład na język angielski jako The Emerse Spectacle przygotowała Aleksandra Sobczak. Dziękuję kuratorowi wystawy, Tomkowi Pawłowskiemu, za zaproszenie do napisania tego tekstu, pani Ewie Borowskiej z Galerii Arsenał za sprawną współpracę podczas redakcji, a obu Artystkom za inspirację do jego napisania.

img_6576.jpg

Reklamy

Recenzja wystawy Nonsensowne technologie w MOCAK-u

Magazyn O.pl opublikował moją recenzję wystawy Przemysława Jasielskiego i Rainera Prohaski Nonsensowne technologie, która odbywa się w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie.

Dziękuję Jackowi Zydorowiczowi (IK UAM) i Przemowi Jasielskiemu za fotografie i film z otwarcia wystawy.

Recenzja z documenta 14 w Atenach

IMG_6630

Magazyn O.pl opublikował moją recenzję ateńskiej części documenta 14. Tekst Documenta 14. Ateńska lekcja powstał dzięki funduszom przyznanym na realizację tematu finansowanego ze środków na utrzymanie potencjału badawczego w ramach działalności statutowej Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Kolejny etap realizacji tematu badawczego w toku.

Dyplom habilitacyjny

We wtorek 13 czerwca 2017 w Collegium Maius UJ w Krakowie odbyła się uroczysta promocja habilitacyjna, podczas której otrzymałam z rąk J.M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dra hab. med.  Wojciecha Nowaka, dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce. Laudację wygłosił prof. dr hab. Eugeniusz Wilk z Instytutu Sztuk Audiowizualnych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Dziękuję Profesorowi za życzliwe słowa, a wszystkim członkom komisji za pozytywną ocenę mojego dorobku naukowego.

dyplom_hab_duzy2

Promocja książki „W stronę poznania/ fenomen szkoły poznańskiej”

w_strone_poznaniaW czwartek 25 maja 2017 o 18.00 w galerii Miejskiej Arsenał odbędzie się spotkanie promocyjne i dyskusja wokół książki W stronę poznania/ fenomen szkoły poznańskiej wydanej przez Wydział Komunikacji Multimedialnej UAP w Poznaniu. Jest to dwujęzyczna monografia albumowa pod redakcją Krzysztofa J. Baranowskiego, Piotra Bosackiego, Piotra Kurki, Sławomira Sobczaka i Piotra Wołyńskiego. Nie tylko prezentuje sylwetki twórcze i wybrane prace z dorobku 43 absolwentek i absolwentów specjalności i kierunków Intermedia i Fotografia na tymże Wydziale, ale także zawiera teksty problemowe, których autorami są: Piotr Bosacki, Adam Mazur, Piotr Krajewski i Piotr Kurka. Na zaproszenie Redaktorów tomu przygotowałam tekst Dwie dekady intersubiektywnej narracji, poświęcony historii Wydziału Komunikacji Multimedialnej oraz rys historyczny. Nieocenioną pomocą w trakcie pracy nad tekstem okazały się rozmowy i konsultacje m.in. z Krzysztofem Baranowskim, Piotrem Bosackim, Piotrem Kurką, Markiem Wasilewskim, Sławomirem Sobczakiem i Piotrem Wołyńskim, a także udostępnione, niekiedy unikatowe materiały. Dziękuję także wszystkim respondentom z grona absolwentów Wydziału, którzy odpowiedzieli na moje pytania dotyczące szczegółów historycznych. Cieszę się, że mam swój wkład w powstanie tej publikacji i zapraszam na promocję książki do poznańskiego Arsenału.

Intermedia a zwrot kinematograficzny

W najbliższych dniach zapraszam do Wrocławia, gdzie odbywa się 17. Biennale Sztuki Mediów WRO, tego roku pod hasłem Draft Systems. Prócz wystaw w programie Biennale, odbędzie się także wystawa w ramach konkursu najlepszych dyplomów z zakresu sztuki mediów. Wystawie towarzyszyć będzie konferencja Intermedia a zwrot kinematograficzny, w której udział wezmą przedstawiciele świata akademickiego, zarówno praktycy, jak i teoretycy. Mam zaszczyt znaleźć się w znakomitym gronie prelegentek i prelegentów, które stanowią: prof. Mariella Nitosławska, dr hab. Anna Nacher, Sidey Myoo, prof. dr hab. Piotr Zawojski, dr hab. Marek Domański i mgr Anita Osuch. Moderatorami będą: Piotr Krajewski, dyrektor artystyczny Biennale WRO, dr hab. Maja Wolińska, dr Jakub Jernajczyk, prof. Antoni Porczak, Magdalena Kownacka i prof. Artur Tajber. Konferencja, która odbędzie się we wrocławskiej ASP, jest współorganizowana przez Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

konferencja-jotpek-web-1200x1703

Plakat konferencji Intermedia a zwrot kinematograficzny – z materiałów Organizatorów

Referat Śliskie projektowanie. Narracje audiowizualne w informacji, który chcę przedstawić drugiego dnia konferencji, dotyczyć będzie specyficznej, nowej w moim przekonaniu, formy organizacji informacji na styku sztuki i nauki. Tego rodzaju postawę praktykują m.in. artyści związani z kolektywem Slavs & Tatars, a teoretycznej definicji „slippery design” dostarcza niemiecki projektant Manuel Bürger. Zagadnienie to wydaje mi się interesujące z uwagi na coraz częściej dostrzeganą potrzebę innego ujęcia treści w pracach naukowych, które realizują m.in. pod moją opieką studenci i doktoranci naszej uczelni artystycznej. Intuicje studentów, poparte inspiracjami, jakie napotykają oni w świecie sztuki, powodują, że warto przyjrzeć się niestandardowym formom prezentacji wyników badań odpowiadającym często wymogom samego badanego zjawiska tak dogłębnie, iż przybierają one formę odeń niemal nieodróżnialną. Efektem są wypowiedzi polimedialne, na pograniczu książki artystycznej, instalacji i narracji hipertekstowej.

documenta 14 – ateńska lekcja

header.170624

Materiały prasowe documenta 14

Rozpoczęłam nowy projekt badawczy związany z wpływem postmediów na procesy badawczej mobilności uwzględniającej geograficzny idiom sztuki współczesnej. Pierwszy etap badań, umożliwiony za sprawą środków z potencjału badawczego w ramach działalności statutowej, obejmował wizytę studyjną w Atenach. Dzięki temu zapoznałam się z ateńską częścią documenta 14 ale także mogłam odnieść się do zasobów muzealnych z zakresu sztuki starożytnej. Wieloznaczność hasła „Learning from Athens” będzie miała jeszcze okazję powrócić w notatkach i wnioskach z badań. Zebrałam wiele materiałów i doświadczeń, a o pożytkach z „ateńskiej lekcji” mam zamiar pisać wkrótce.

Drugi etap badań związany będzie z podróżą do Kassel, a wnioski końcowe mam zamiar zaprezentować w wystąpieniu podczas  III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego w Poznaniu, w ramach panelu Mobilne metody.

Dodatkowym walorem pobytu w Atenach na początku maja była możliwość obejrzenia realizacji typu site-specific w ramach Fast Forward Festival 4.