„Człowiek i Społeczeństwo” – recenzja „Memosfery” Magdaleny Kamińskiej

okladka_CiS

„Człowiek i społeczeństwo” nr XLIII. Proj. okładki: Adriana Staniszewska.

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu ukazał się XLIII numer czasopisma „Człowiek i Społeczeństwo” zredagowany przez Weronikę Bryl-Roman. Tematyka numeru dotyczy projektowania w latach 70. XX wieku – od architektury po wzornictwo. W dziale Varia znalazła się moja recenzja pt. „Słodki kotek” a kultura polska. Rozważania wokół książki Magdaleny Kamińskiej „Memosfera. Wstęp do cyberkulturoznawstwa”.

Reklamy

Recenzja „Przekazu digitalnego” w „Zeszytach Artystycznych”

31

Okładka 31. numeru „Zeszytów Artystycznych”, proj. Bartosz Mamak. Zdjęcie na okładce: Sophia Pompéry, Tekstura, 2016, 4-kanałowa instalacja wideo na ekranach parowych, sala Powidoki, Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, wystawa czasowa Nieczytelność. Palimpsesty, fot. A. Myśliwiec.

 

W 31. numerze „Zeszytów Artystycznych” ukazał się mój tekst Semiotyka digitalnej kuchni, czyli recenzja książki Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej pod redakcją naukową Ewy Szczęsnej, wyd. Universitas, Kraków 2015. Tematyczny numer 2(31)/2017 poświęcony zagadnieniu nieczytelności, zredagowany został przez Martę Smolińską, kuratorkę dwu wystaw poświęconych tej problematyce (Nieczytelność: konteksty pisma w galerii Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk w Poznaniu oraz Nieczytelność. Palimpsesty w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu).

Omówienie książki Piotra Zawojskiego „Ruchome obrazy zatrzymane w pamięci” w „Kulturze Współczesnej”

technoleki-kultura-wspolczesna-2-2018

Ilustracja ze strony „Kultury Współczesnej”

W numerze „Kultury Współczesnej” 2(101)/2018 ukazał się mój tekst Mediosfera pamięci, który jest omówieniem książki Piotra Zawojskiego Ruchome obrazy zatrzymane w pamięci. Reminiscencje teoretyczne i krytyczne (Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2017). Tematem numeru czasopisma są „Technolęki. Kulturowe oblicza lęku przed technologią„.

51. kongres AICA – Tajwan

Moja propozycja referatu Post-Internet Art Criticism (Postinternetowa krytyka sztuki), złożona w sekcji tematycznej Krytyka sztuki w epoce wirtualności, została zakwalifikowana do wygłoszenia w ramach 51. Międzynarodowym Kongresie AICA w Taipei na Tajwanie. Tegoroczny Międzynarodowy Kongres Krytyków Sztuki odbędzie się w listopadzie, pod hasłem Krytyka sztuki w epoce wirtualności i demokracji i towarzyszyć będzie pierwszym dniom Taipei Biennale, którego 11. edycja zatytułowana jest „Life-support, Living, Survival System”.

aica-taiwan-congress1-1024x490

Ilustracja ze strony organizatorów kongresu

Widzialność wyzwolona – publikacja IS PAN

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk opublikował, w serii Biblioteka Kwartalnika Filmowego, e-książkę Widzialność wyzwolona pod redakcją Andrzeja Gwoździa i Natalii Gruenpeter.W gronie autorek i autorów są: Jan P. Hudzik, Przemysław Wiatr, Janusz Bohdziewicz, Joanna Sarbiewska, Marcin Składanek, Andrzej Gwóźdź, Matylda Szewczyk, Blanka Brzozowska, Anna Nacher, Anna Maj, Michał Derda-Nowakowski, Adam Andrysek, Piotr Celiński i Janusz Musiał. W tej wieloautorskiej publikacji znalazł się mój tekst Rozszerzenie – kondensacja – implozja. Zwiastun (trailer) filmowy jako nowy metajęzyk sztuk (audio)wizualnych, będący rozwinięciem referatu wygłoszonego podczas II Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców w grudniu 2016. Tematem krakowskiego zjazdu były „Dyskursy widzialności”, a inspirację do przygotowanego wówczas referatu zawdzięczam mojemu studentowi, Adamowi Łuczakowi (autorowi pracy licencjackiej Drogi wirtualności. O tropach artystów w dobie postautentyczności obronionej na kierunku Intermedia, na Wydziale Komunikacji Multimedialnej UAP w Poznaniu w 2016), za co niniejszym dziękuję. Kolejny, III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców odbędzie się w czerwcu 2019 w Łodzi, pod hasłem „Przestrzenie – praktyki – artykulacje”.

widzialnosc-wyzwolonacovernew

Projekt okładki: Janusz Musiał. Za stroną IS PAN.

 

 

„Antywzorce” pod redakcją Karoliny Sikorskiej

Nakładem poznańskiej Galerii Miejskiej Arsenał ukazała się monografia wieloautorska „Antywzorce” we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej, zredagowana przez Karolinę Sikorską.  Książka, którą miałam okazję recenzować, jest nie tylko zaprojektowana na wysokim poziomie estetycznym, ale przede wszystkim wartościowa jako lektura gromadząca różnorodne wypowiedzi na temat tytułowych kulturowych „antywzorców”.

Nowa książka Piotra Zawojskiego

Na początku bieżącego roku ukazała się książka Piotra Zawojskiego Ruchome obrazy zatrzymane w pamięci. Reminiscencje teoretyczne i krytyczne, wydana nakładem katowickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Wydawniczych. Jako recenzentka, miałam przyjemność być jedną z pierwszych jej czytelniczek, zatem mogę tę książkę szczerze polecić wszystkim zainteresowanym refleksją badawczą wychodzącą od filmoznawstwa w stronę ulokowanej w szerszym kontekście kultury problematyki sztuki nowych mediów.

180220_R_okladka_1b

Okładka książki Piotra Zawojskiego, proj. Natalia Pietruszewska-Golba. Za stroną Autora.