Activities 2010

Jan 2010
Edition of jubilee book of the Faculty of Artistic Education (published in July 2010).

Feb 2010
The review of the new book by Ryszard W. Kluszczyński Sztuka interaktywna (Interactive Art) published in– „Czas Kultury”.

Mar 2010
•    Lecture on remix in media arts in Jagiellonian University in Kraków (with Jarosław Lipszyc).
•    Cover design of the book by Grzegorz Dziamski Przełom konceptualny (Conceptual Break) (Wydawnictwo Naukowe UAM 2010)

Apr 2010
•    Tam i z powrotem. Transformacja cyfrowego obrazu w analogowy obiekt, (There and Back. Transformation of Digital Image into Analog Object) in: Kultura medialnie zapośredniczona. (Mediated Culture), ed. W. Chyła (et al.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, pp. 439-446.
•    Taking part in Poznan Festival of Art and Science –  conducting educational project Spacer ze Sztuką (Artwalk) with dr Justyna Ryczek. Here in the Ego Gallery, during the exhibition El Mas Santo by Kinga Offert.

•    Rozmowa ma trwać. Rozmowa z Alicją Kępińską (The Talk Should Go On. E. Wójtowicz talks to Alicja Kępińska), „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010, pp. 67-76.
•    Akademia powinna pozostać elitarna. Rozmowa z Jarosławem Kozłowskim, (The Academy Should Stay Elitarian. E. Wójtowicz talks to Jarosław Kozłowski) „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010, pp. 77-87.
•    To już jest inny – nowy, bardziej aktualny świat. Rozmowa z Andrzejem Wielgoszem, (This is a New, Contemporary World. E. Wójtowicz talks to Andrzej Wielgosz) „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010,  pp.89-99.
May 2010
•    Powtórzenie, odtworzenie, przetworzenie. Remediacja w praktykach artystycznych kultury cyfrowej, (Repetition, Re-enactment, Re-cration. Remediation in Art Practices withinDigital Culture)  in: „Opcje” 1(78)/2010, pp. 21-26.
Jun 2010
•    Soft Cinema. Ciągi obrazów w kulturze cyfrowej, (Soft Cinema. Series of Images in Digital Culture)in: Kino po kinie, (Cinema after Cinema) ed. A. Gwóźdź, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, pp. 327-346.
Sep 2010
•    Agatha appears and re-appears. Migotanie obrazu cyfrowego, (Blinking of the Digital Image) in: Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, (Images and Imaging in the Age of Digital Media) ed. V. Sajkiewicz, Muzeum Śląskie, Katowice 2010, pp. 167-174.
•    Wiki-obywatelskie nieposłuszeństwo. Alternatywne oblicze sztuki w kulturze cyfrowej, (Wiki-civil Disobedience) „Kultura Współczesna”, nr 2(64)/2010, pp. 100-114.
•    Taking part in II Polish Congress of Aesthetics organized  21st-23rd of September by The Warsaw School of Social Sciences and Humanities (SWPS). Presenting a paper Remix as an Artistic Strategy in the Context of Post-Media Aesthetics.
Oct 2010
Medal of Commission of National Education by the Ministry of Education (Nr 114891).

Dec 2010

Research in Tate (London)

 

Jan 2010

Edition of jubilee book of the Faculty of Artistic Education (published in July 2010).

Feb 2010

The review of the new book by Ryszard W. Kluszczyński Sztuka interaktywna (Interactive Art) published in– „Czas Kultury”.

Mar 2010

 • Lecture on remix in media arts in Jagiellonian University in Kraków (with Jarosław Lipszyc).
 • Cover design of the book by Grzegorz Dziamski Przełom konceptualny (Conceptual Break) (Wydawnictwo Naukowe UAM 2010)

Apr 2010

· Tam i z powrotem. Transformacja cyfrowego obrazu w analogowy obiekt, (There and Back. Transformation of Digital Image into Analog Object) in: Kultura medialnie zapośredniczona. (Mediated Culture), ed. W. Chyła (et al.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, pp. 439-446.

 • Taking part in Poznan Festival of Art and Science –  conducting educational project Spacer ze Sztuką (Artwalk) with dr Justyna Ryczek.
 • Rozmowa ma trwać. Rozmowa z Alicją Kępińską (The Talk Should Go On. E. Wójtowicz talks to Alicja Kępińska), „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010, pp. 67-76.
 • Akademia powinna pozostać elitarna. Rozmowa z Jarosławem Kozłowskim, (The Academy Should Stay Elitarian. E. Wójtowicz talks to Jarosław Kozłowski) „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010, pp. 77-87.
 • To już jest inny – nowy, bardziej aktualny świat. Rozmowa z Andrzejem Wielgoszem, (This is a New, Contemporary World. E. Wójtowicz talks to Andrzej Wielgosz) „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010,  pp.89-99.

May 2010

 • Powtórzenie, odtworzenie, przetworzenie. Remediacja w praktykach artystycznych kultury cyfrowej, (Repetition, Re-enactment, Re-cration. Remediation in Art Practices withinDigital Culture) in: „Opcje” 1(78)/2010, pp. 21-26.

Jun 2010

· Soft Cinema. Ciągi obrazów w kulturze cyfrowej, (Soft Cinema. Series of Images in Digital Culture)in: Kino po kinie, (Cinema after Cinema) ed. A. Gwóźdź, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, pp. 327-346.

Sep 2010

· Agatha appears and re-appears. Migotanie obrazu cyfrowego, (Blinking of the Digital Image) in: Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, (Images and Imaging in the Age of Digital Media) ed. V. Sajkiewicz, Muzeum Śląskie, Katowice 2010, pp. 167-174.

· Wiki-obywatelskie nieposłuszeństwo. Alternatywne oblicze sztuki w kulturze cyfrowej, (Wiki-civil Disobedience)Kultura Współczesna”, nr 2(64)/2010, pp. 100-114.

 • Taking part in II Polish Congress of Aesthetics organized  21st-23rd of September by The Warsaw School of Social Sciences and Humanities (SWPS). Presenting a paper Remix as an Artistic Strategy in the Context of Post-Media Aesthetics.

Oct 2010

 • 2010 – Medal of Commission of National Education by the Ministry of Education (Nr 114891).

Jan 2010

Edition of jubilee book of the Faculty of Artistic Education (published in July 2010).

Feb 2010

The review of the new book by Ryszard W. Kluszczyński Sztuka interaktywna (Interactive Art) published in– „Czas Kultury”.

Mar 2010

 • Lecture on remix in media arts in Jagiellonian University in Kraków (with Jarosław Lipszyc).
 • Cover design of the book by Grzegorz Dziamski Przełom konceptualny (Conceptual Break) (Wydawnictwo Naukowe UAM 2010)

Apr 2010

· Tam i z powrotem. Transformacja cyfrowego obrazu w analogowy obiekt, (There and Back. Transformation of Digital Image into Analog Object) in: Kultura medialnie zapośredniczona. (Mediated Culture), ed. W. Chyła (et al.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, pp. 439-446.

 • Taking part in Poznan Festival of Art and Science –  conducting educational project Spacer ze Sztuką (Artwalk) with dr Justyna Ryczek.
 • Rozmowa ma trwać. Rozmowa z Alicją Kępińską (The Talk Should Go On. E. Wójtowicz talks to Alicja Kępińska), „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010, pp. 67-76.
 • Akademia powinna pozostać elitarna. Rozmowa z Jarosławem Kozłowskim, (The Academy Should Stay Elitarian. E. Wójtowicz talks to Jarosław Kozłowski) „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010, pp. 77-87.
 • To już jest inny – nowy, bardziej aktualny świat. Rozmowa z Andrzejem Wielgoszem, (This is a New, Contemporary World. E. Wójtowicz talks to Andrzej Wielgosz) „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010,  pp.89-99.

May 2010

 • Powtórzenie, odtworzenie, przetworzenie. Remediacja w praktykach artystycznych kultury cyfrowej, (Repetition, Re-enactment, Re-cration. Remediation in Art Practices withinDigital Culture) in: „Opcje” 1(78)/2010, pp. 21-26.

Jun 2010

· Soft Cinema. Ciągi obrazów w kulturze cyfrowej, (Soft Cinema. Series of Images in Digital Culture)in: Kino po kinie, (Cinema after Cinema) ed. A. Gwóźdź, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, pp. 327-346.

Sep 2010

· Agatha appears and re-appears. Migotanie obrazu cyfrowego, (Blinking of the Digital Image) in: Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, (Images and Imaging in the Age of Digital Media) ed. V. Sajkiewicz, Muzeum Śląskie, Katowice 2010, pp. 167-174.

· Wiki-obywatelskie nieposłuszeństwo. Alternatywne oblicze sztuki w kulturze cyfrowej, (Wiki-civil Disobedience)Kultura Współczesna”, nr 2(64)/2010, pp. 100-114.

 • Taking part in II Polish Congress of Aesthetics organized  21st-23rd of September by The Warsaw School of Social Sciences and Humanities (SWPS). Presenting a paper Remix as an Artistic Strategy in the Context of Post-Media Aesthetics.

Oct 2010

 • 2010 – Medal of Commission of National Education by the Ministry of Education (Nr 114891).

 • 2010 – Medal of Commission of National Education by the Ministry of Education (Nr 114891).