Tekst na stronie Mouchette

Na stronie poświęconej postaci Mouchette, wykreowanej przez Martine Neddam, znalazł się przedruk mojego tekstu poświęconego sztuce Sieci, a opublikowanego przez Techsty.

Reklamy