Artykuł o „Cyfrowej bazie danych…” Andrzeja Wielgosza w „Czasie Kultury”

W „Czasie Kultury” (2/2020) ukazał się mój tekst o pracach Andrzeja Wielgosza z cyklu „Cyfrowa baza danych form, obrazów i projektów”. Omawiam je m.in. w kontekście teoretycznym kulturowych studiów miejskich, pamiętając też o ich projektowym i koncepcyjnym rodowodzie. Artykułowi towarzyszą reprodukcje prac Andrzeja Wielgosza.