Artykuł o „Atmospheric Memory” Lozano-Hemmera w „Przeglądzie Kulturoznawczym”

„Przegląd Kulturoznawczy” opublikował w numerze 2(44)/2020 mój artykuł pt. Pałac (rozszerzonej medialnie) pamięci. Atmospheric Memory Rafaela Lozano-Hemmera. Piszę w nim o zagadnieniu pamięci rozproszonej i utrwalanej poprzez nietypowe media, za studium przypadku przyjmując ubiegłoroczną wystawę tego artysty w ramach Manchester International Festival. Tematem numeru, pod redakcją Moniki Górskiej-Olesińskiej i Agnieszki Przybyszewskiej, są Immersyjne przestrzenie pamięci w środowiskach rozszerzonych.