Tekst w „Kwartalniku filmowym”

W 110. numerze „Kwartalnika filmowego” pt. „Poza człowiekiem” ukazał się mój tekst O nas bez nas. Postantropocentryczne kinematografie stref wykluczenia. Jego tematem są obrazy filmowe powstające za sprawą teoriopraktycznych badań naukowych realizowanych metodami artystycznymi. Do stref wykluczenia człowieka zalicza się krajobrazy (pejzaże) maszynowe, w tym m.in. centra danych, farmy serwerów, zautomatyzowane miejsca produkcji i wydobycia surowców naturalnych niezbędnych do produkcji współczesnej technologii. Istotny jest także sieciowy obieg obrazów jako danych z pominięciem udziału człowieka (widzenie maszynowe na potrzeby sztucznej inteligencji) oraz dane z globalnych sieci sensorowych. Strefami wykluczenia człowieka stały się również oglądane kamerami internetowymi miasta, opustoszałe wiosną 2020 roku za sprawą pandemii.