Activities 2008

January
•    W stronę antymaterii. Sztuka Internetu wobec refleksji teoretycznej, /Towards Antimatter. Internet Art In Theoretical Reclection,  [in:] Perspektywy badań nad kulturą / Perspectives of Cultural Studies,  ed. R. W. Kluszczyński, A. Zeidler-Janiszewska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 191-210.(ISBN 978-83-7525-146-3).

persp_bad_kult

February
•    My debut book Net art based on doctor al dissertation, published by Rabid, Kraków 2008 (ISBN 978-83-60236-21-5).

ewa_wojtowicz_net art okladka

March
•    2008-03. (03-14) – 2nd Inclusiva-net Meeting: Digital Networks and Physical Space – Medialab Prado,  Madrid (Spain). Paper: The Invisible Strikes Back.
•    Panel discussion (with Krzysztof Łukomski, Justyna Ryczek, Jacek Zydorowicz): Usieciowieni (Networked) within  Artsiders project

inclusiva

April
•    2008-02-04 – Net art – book promotion and meeting  in  Bookarest in Poznań. (moderated by dr Jacek Zydorowicz).

plakat1

•    2008-04 (04-05) – Conference Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej – kultura medialnie zapośredniczona  / Examining Media In Cultural Studies Perspective – Mediated Culture, Poznań, Adam Mickiewicz University.  Paper: Tam i z powrotem. Transformacja cyfrowego obrazu w analogowy obiekt. / There and Back. Transformation of Digital Image into Analogue Object.

May
•    2008-05-18 – Wykład na trawie/Lecture on the Lawn (Miasto, mapa, maszyna – czym są media lokatywne?/A City, a Map, a Machine – What Are Locative Media?) – within Artenalia Festival in Poznań

artenalia

•    2008-05-27 – Meeting in REDakcja Krytyki Politycznej in Warsaw: Mnemotechniki by Jarosław Lipszyc and Net art by Ewa Wójtowicz – panel discussion.

June
•    2008-06-16 – Net art – sztuka Internetu – open lecture in Bunkier Sztuki in Kraków.

p1010169

September
•    Cyfrowy (nie)byt. Wymazywanie i zanikanie z perspektywy ontologii dzieła sztuki,/Digital (non)being. Erasing and Disappearing from the Perspective of Art Onthology,  „Fragile” nr 2 (2)/10-2008,  s. 43-49.
•    Co-curating the exhibition Wielka_Polska/Great_Poland with Krzysztof Łukomski and Jakub Jasiukiewicz within Biennale Mediations and the Month of Mediations.

October
•    2008-10-03 – Opening of the exhibition Wielka_Polska in Arsenał Gallery In Poznań.
•    2008-10 (15-17) Arranging XI Festiwal Nauki i Sztuki / Festival of Art and Science (e.g. leading Artwalks with dr Justyna Ryczek)
•    2008-10-21 – Taking part in panel discussion, with dr hab. Michał Ostrowicki (via Second Life),  about new media art in the bookstore Głośna Samotność in Poznań.
•   Wielka_Polska – text in Polish and English, published in the catalogue of  Biennale Mediations, Wyd. Centrum Kultury „Zamek”, Poznań, 2008, s. 411-415.

November
•    Taking part in discussion panel Kultura post-panoptyczna  / Post-panoptical Culture organised by Uniwersytet Łódzki /University of Lodz.

panel-panoptyczny

•    Meeting in SCIRIA in Camberwell College of Arts in London.

•    Taking part in the conference Obrazy i obrazowanie / Images and Imaging organised by Academy of Fine Arts in Katowice.

•    Taking part in panel discussion AnalogChat within festival Digital_ia.08 in Szczecin, with  dr Piotr Zawojski and dr hab. Michał Ostrowicki (via Second Life).

January

 • W stronę antymaterii. Sztuka Internetu wobec refleksji teoretycznej, /Towards Antimatter. Internet Art In Theoretical Reclection, [in:] Perspektywy badań nad kulturą / Perspectives of Cultural Studies, ed. R. W. Kluszczyński, A. Zeidler-Janiszewska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 191-210.(ISBN 978-83-7525-146-3).

February

 • My debut book Net art based on doctor al dissertation, published by Rabid, Kraków 2008 (ISBN 978-83-60236-21-5).

March

 • 2008-03. (03-14) – 2nd Inclusiva-net Meeting: Digital Networks and Physical Space – Medialab Prado,Madrid (Spain). Paper: The Invisible Strikes Back.

http://medialab-prado.es/article/documentacion_2_encuentro_inclusiva-net

 • Panel discussion (with Krzysztof Łukomski, Justyna Ryczek, Jacek Zydorowicz): Usieciowieni (Networked) within Artsiders project. (http://www.artsiders.pl)

April

 • 2008-02-04 – Net art – book promotion and meeting in Bookarest in Poznań. (moderatem by dr Jacek Zydorowicz).
 • 2008-04 (04-05) – Conference Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej – kultura medialnie zapośredniczona.[Examining Media In Cultural Studies Perspective – Mediated Culture] Poznań, Adam Mickiewicz University. Paper: Tam i z powrotem. Transformacja cyfrowego obrazu w analogowy obiekt. [There and Back. Transformation of Digital Image into Analogue Object].

May

 • 2008-05-18 – „Wykład na trawie”/”Lectures on the Lawn” (Miasto, mapa, maszyna – czym są media lokatywne?/A City, a Map, a Machine – What Are Locative Media?) – within Artenalia Festival in Poznań
 • 2008-05-27 – Meeting in REDakcja Krytyki Politycznej in Warsaw: Mnemotechniki by Jarosław Lipszyc and Net art by Ewa Wójtowicz – panel discussion.

June

 • 2008-06-16 – Net art – sztuka Internetu – Lecture in Bunkier Sztuki in Kraków.

September

 • Cyfrowy (nie)byt. Wymazywanie i zanikanie z perspektywy ontologii dzieła sztuki,/Digital (non)being. Erasing and Disappearing from the Perspective of Art Onthology, „Fragile” nr 2 (2)/10-2008,s. 43-49.
 • Co-curating the exhibition Wielka_Polska/Great_Poland with Krzysztof Łukomski and Jakub Jasiukiewicz within Biennale Mediations and the Month of Mediations.

October

 • 2008-10-03 – Opening of the exhibition Wielka_Polska in Arsenał Gallery In Poznań.
 • 2008-10 (15-17) Arranging XI Festiwal Nauki i Sztuki / Festival of Art and Science (e.g. leading Artwalks with dr Justyna Ryczek)
 • 2008-10-21 – Taking part in panel discussion with dr hab. Michał Ostrowicki (via Second Life).
 • about new media art in the bookstore Głośna Samotność in Poznań.
 • Wielka_Polska – text in Polish and English Published in the catalogue of Biennale Mediations, Wyd. Centrum Kultury „Zamek”, Poznań, 2008, s. 411-415.

November

 • Taking part In discussion panel Kultura post-panoptyczna/ Post-panoptical culture organised by Uniwersytet Łódzki /University of Lodz.
 • Meeting in SCIRIA in Camberwell College of Arts in London.
 • Taking part in the conference Obrazy i obrazowanie / Images and Imaging organised by Academy of Fine Arts in Katowice.
 • Taking part in panel discussion AnalogChat within festival Digital_ia.08 in Szczecin, withdr Piotr Zawojski and dr hab. Michał Ostrowicki (via Second Life).