Bio (PL)

Ewa Wójtowicz (1975) – doktor habilitowana w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017). Doktorat uzyskała w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2006). Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dyplom z wyróżnieniem: wychowanie plastyczne i grafika warsztatowa, 2000) oraz University of Hertfordshire, w Wielkiej Brytanii. Autorka monografii: Sztuka w kulturze postmedialnej (2016) i Net art (2008).

Teksty w wybranych wydawnictwach zbiorowych: Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów (2015), Bio-technologiczny świat (2015), Czy wszystko już było?  (2014), Art Criticism in a Labyrinth (2014), Cyberculture Now (2013), Wywyższeni (2012), Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje (2012), Kino po kinie ( 2010), Kultura medialnie zapośredniczona (2010), Perspektywy badań nad kulturą (2008), Nowoczesność po ponowoczesności (2007), Tekstylia bis (2006), Mind The Map! History Is Not Given (2006), Estetyka wirtualności (2005), Liternet.pl ( 2003), Wiek ekranów (2002). Wybrane publikacje prasowe: „Artpunkt”, „Fragile”, „Ha!Art”, „Kultura Popularna”, „Kultura Współczesna”, „Metaverse Creativity, „Opcje”, „Panoptikum”, „Przegląd Kulturoznawczy”. Współpracuje jako krytyczka sztuki z Magazynem  O.pl. Zastępca redaktor naczelnej  „Zeszytów Artystycznych”. Członkini rady programowej czasopisma „Fragile”.

Uczestniczyła w kilkunastu konferencjach, m.in.: XLVII AICA Congress (2014), Re-new (2013), Rewire (2011), Kongres Kultury Polskiej (2009), 2nd Inclusiva-net Meeting (2008), Global Theory, Local Practices (2007) Mind the Map! (2005) oraz panelach i wykładach otwartych poświęconych  problemom sztuki nowych mediów. Kuratorka jednej z wystaw w ramach Mediations Biennale 2008. Laureatka Medalu Komisji Edukacji Narodowej (2010) oraz Stypendium Artystycznego Miasta Poznania (2004). Stypendystka programu Socrates-Erasmus. Brała udział w działaniach polsko-brytyjskiej grupy 151206.org (2006-07) oraz w kolejnych edycjach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (od 2001).

Pracuje w Katedrze Kuratorstwa i Teorii Sztuki na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wykłada m.in. historię sztuki, zagadnienia sztuki współczesnej, historię sztuki nowych mediów. Prowadzi seminaria dyplomowe w języku polskim i angielskim.

Należy do Polskiego Towarzystwa Estetycznego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz do polskiej sekcji AICA.  Zainteresowania badawcze: sztuka postmedialna, sztuka postinternetowa, sztuka Internetu (net art), sztuka a komunikacja,  remiks/powtórzenie/update w sztuce mediów.

Kontakt: ewa [.] wojtowicz [@] uap [.] edu [.] pl