2012

Publikacje (rozdziały w monografiach):

 • Przez literackie spojrzenie do wizualnej narracji /postprodukcji/– wokół Immobilité Marka Ameriki [w:] Górska-Olesińska, (red.) Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2012, s. 73-84.
 • Celebrytyzm w sieci, [w:] K. Pomian (red.) Wywyższeni. Od faraona do Lady Gagi, Wyd. Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2012, s. 228-241.

Publikacje (artykuły w czasopismach):

 

 • Error 404. Szum w sztuce mediów elektronicznych oraz Rozmowa o estetyce szumów w sztuce i literaturze (wraz z E. Branny-Jankowską, U. Pawlicką, M. Pisarskim) „Ha!Art” nr 37/2012 51-58.
 • Tekst w języku angielskim do katalogu Marcelina Wellmer. Recent Works, Berlin 2012.
 • Negatywne zdolności sztuki – recenzja Biennale Mediations dla Magazynu O.pl. (październik 2012).

Uczestnictwo w konferencjach, wykładach:

 

 • Jak bardzo wszystko już było? Od apropriacji w dobie postmodernizmu do post-apropriacji w kulturze cyfrowej – referat wygłoszony na konferencji Czy wszystko już było?, UAP w Poznaniu, 15 listopada 2012.
 • Maj 2012 – aktywny udział w globalnej konferencji 7th Global Conference Cybercultures. Exploring Critical Issues w Pradze (Czechy), zorganizowanej przez Inter-disciplinary.net i Uniwersytet Karola w Pradze.

Inne:

 • Udział w wystawie zbiorowej Wywyższeni. Od faraona do Lady Gagi zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie (prezentacja wideo z narracją oraz dobór kuratorski).
 • Wywiad Open windows to the next template. Interview with Ewa Wojtowicz w “Net-Art 2.II Journal”, czasopiśmie naukowym wydawanym przez Babes-Bolyai University w Cluj-Napoca w Rumunii.
 • Udział w panelu dyskusyjnym Między sztuką a użytecznością. Co grafika użytkowa zmieniła w świecie sztuki? w ramach festiwalu Vivi Motion 2012.
 • Udział w sympozjum Kształtowanie światła jako strategia artystyczna w ramach Light Move Festival w Łodzi.
 • Wykład Od realnego do wirtualnego i pomiędzy w Academia Electronica (Second Life).