2013

Publikacje (rozdziały w monografiach):

 • Played Again. Artistic Re-Practices in a Process of Creating Temporary Entities, [w:] Ana Garcia López (red.) Fine Art Practice. Research and Education Across Europe, Editorial Universidad de Granada (Spain), Downhill Publishing LTD., New York, 2013, p. 553-562. ISBN: 978-84-3385574-9.
 • Aporias of the Internet Art: Cybercultural Utopias 20 Years Later, [w:] A. Maj (red.), Cyberculture Now, Inter-Disciplinary Press, Oxford, 2013. ISBN: 978-1-84888-178-5.

Publikacje (artykuły w czasopismach):

 • Poza granice obrazowania – strategie przekraczania – recenzja książki Piotra Zawojskiego „Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów”, „Zeszyty Artystyczne” nr 24/2013, s. 169-172.
 • Re-using a User? Od współpracy do eksploatacji w kulturze sieciowej,  „Kultura Współczesna” nr 2(77)2013, s. 127-137.
 • Sztuka mediów taktycznych – recenzja wystawy ART_HUB – władza i działanie w społeczeństwie sieciowym, w internetowym Magazynie O.pl.
 • Przekład tekstu Наноактивізм у культурі (przeł. Tatiana Jacenko) na język ukraiński i publikacja przedruku z „Fragile” w czasopiśmie „Korydor”.
 • Niepozorny impet. Nanoaktywizm w kulturze partycypacji – wobec teorii i praktyki, „Fragile” – numer tematyczny: cyberartywizm, nr 2(20) 2013, s. 5-9.
 • Wokół kategorii płynności. Doświadczenia sztuki w globalnej kulturze, „Zeszyty Artystyczne” nr 23/2013, s. 89-94.
 • Obraz sztuki w epoce nadmiaru. Biennale Weneckie. 55. Międzynarodowa Wystawa Sztuki – Il Palazzo Enciclopedico – Magazyn O.pl (czerwiec 2013).
 • Aktualność mitu – Recenzja z 15. Biennale Sztuki Mediów WRO dla Magazynu O.pl.
 • Sztuka w miejscu Innego – podsumowanie roku 2012 w sztukach wizualnych – Magazyn O.pl. (luty 2013).

Uczestnictwo w konferencjach, wykładach:

 • Referat: An Artist as a Semionaut in the Network-Based Culture, międzynarodowa konferencja Re-New Digital Arts Festival 2013, Kopenhaga, Dania.
 • Referat: Played Again. Artistic Re-Practices in a Process of Creating Temporary Entities, międzynarodowa konferencja: Paradox Fine Art European Forum 2013, Universidad de Granada, Hiszpania.
 • Wykład w ramach Festiwalu Audiowizualnego Vivisesja 2013 w Poznaniu: Światło w sztuce multimediów. Od futuryzmu do sztuki generatywnej.
 • Wykład Wielkie spektakle sztuki. Od Documenta 13 do 55. Biennale Weneckiego w ramach Academia Electronica (Second Life) – 10.06.2013.
 • Udział w panelu Performance i powtórzenie w ramach Festiwalu Sztuka i Dokumentacja (Łódź, 25.04.2013)
 • Wykład Czy robot może być artystą a maszyna dziełem sztuki? w ramach udziału UAP w XVI Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki, Poznań 10.04.2013.
 • Wykład Sztuka nowych mediów w ramach Uniwersytetu III Wieku na UAP w Poznaniu, marzec 2013.

Inne:

 • Rozmowa o sztuce nowych mediów w Radiu Merkury (audycja Przystanek Kultura), listopad 2013.
 • Udział w audycji II Programu Polskiego Radia Notatnik Dwójki poświęconej sztuce Internetu (luty 2013).
 • Recenzja książki Przemysława Saneckiego Podstawy technologii multimedialnych dla artystów (Wyd. Wydział Komunikacji Multimedialnej UAP).
 • Redakcja 21. numeru „Zeszytów Artystycznych” – Edukacja społeczeństwa obywatelskiego – zróżnicowanie kultur edukacji (wraz z dr Justyną Ryczek).