2015

Publikacje (rozdziały w monografiach):

  • Douglas Davis. The World’s First Collaborative Sentence, w: Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, pod red. P. Zawojskiego, Katowice 2015, s. 71-77. Książka została zaliczona przez portal culture.pl do 10 najważniejszych publikacji o sztuce wydanych w 2015 roku.
  • W stronę doliny niesamowitości. Więcej niż teleobecność, w: Bio-technologiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu, pod red. P. Zawojskiego, Szczecin 2015, s. 16-35.

 Publikacje (artykuły w czasopismach):

 Publikacje (inne wydawnictwa – katalogi):

  • Tekst Mani Mehrvarz – Of Palimpsestic Memory and Reverse Merging, do katalogu w języku angielskim, przygotowany na wystawę w galerii Demolden Video Project w Santander (Hiszpania).
  • Wypowiedź dla magazynu „Fragile” nr 1(27)/2015 na temat warsztatu artysty i zagadnień wokół pojęcia warsztatowości, s. 77-89.

Uczestnictwo w konferencjach, wykładach:

  • 2015-11-26 – uczestnictwo w panelu dyskusyjnym na zaproszenie organizowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencji nt. humanistyki cyfrowej DARIAH-PL oraz moderowanie jednego z paneli konferencji.
  • 2015-11-21 – wykład Sztuka nowych mediów w XXI wieku w ramach Uniwersytetu III wieku w UAP w Poznaniu.
  • 2015-11-13 – uczestnictwo w festiwalu art+bits organizowanym przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Medialab Katowice. Moderowanie jednego z paneli w języku angielskim oraz uczestnictwo w panelu dyskusyjnym w ramach promocji książki Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów.
  • 2015-09-23 – wykład Sztuka po nowych mediach w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie w ramach cyklu Sztuki oswajanie na zaproszenie Stowarzyszenie Fragile.
  • 2015-09-10 – udział w międzynarodowej konferencji Paradox The Fine Art European Forum organizowanej przez UAP w Poznaniu. Wystąpienie Unplugged or Plugged In? Artists in the Era of Attention Economy w bloku Artists as Entrepreneurs?
  • 2015-03-15 – wykład gościnny w Academia Electronica (Second Life) w ramach kursu Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka prowadzonego przez Sideya Myoo (prof. Michała Ostrowickiego z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), poświęcony scenie sztuki w Korei Południowej.

Inne:

  • Członkostwo w jury konkursu na najciekawsze wydarzenie artystyczne roku 2015 – Magazyn O.pl.
  • Recenzje w języku angielskim dla “AM: Journal of Art and Media Studies” wydawanego przez Belgrade and Faculty of Media and Communication, University Singidunum, Belgrad, Serbia.

Praca na rzecz uczelni (Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu):

 • Kierownik Katedry Nauk o Sztuce na Wydziale Edukacji Artystycznej.
 • Członkostwo w zespole przygotowującym program nowego, teoretycznego kierunku studiów Kuratorstwo i Teorie Sztuki na Wydziale Edukacji Artystycznej (wraz z prof. drem hab. R. Kubickim, dr J. Ryczek i drem M. Bieczyńskim). Kierunek uruchomiono od roku akademickiego 2015/2016.
 • Członkostwo w zespole (wraz z prof. dr hab. R. Rogozińską) przygotowującym konkurs na najlepszą teoretyczną pracę magisterską powstałą na UAP w Poznaniu w latach 2013/2014 oraz 2014/2015. Prace obejmowały: pozyskanie recenzentów zewnętrznych, zestawienie głosów, organizację procesu wyłonienia zwycięzców, redakcję i przygotowanie do druku nagrodzonej pracy, weryfikację regulaminu konkursu w porozumieniu z Radą Wydziału Edukacji Artystycznej.
 • Redakcja książki mgra T. Trawińskiego Postmodernizm w polskiej architekturze sakralnej – między kiczem a transcendencją, wyd. UAP w Poznaniu. 2015 (wraz z prof. dr hab. R. Rogozińską).
 • Praca w ramach redakcji „Zeszytów Artystycznych” (wraz z dr J. Ryczek). Przygotowywanie koncepcji numerów, współpraca z korektą, promocja wydawnicza, pisanie recenzji, czynności redakcyjne.
 • Nagroda rektorska zespołowa II stopnia za działalność organizacyjną i aktywność na rzecz funkcjonowania uczelni przyznana w roku 2015.