2016

Publikacje:

Publikacje (artykuły w czasopismach):

  • Dzisiejsze Czasy – recenzja 9. Biennale Berlińskiego w Magazynie O.pl.
  • Niewylogowani – recenzja wystawy „Cały czas w pracy” (BWA w Tarnowie)w Magazynie O.pl..
  • Sztuka w obronie świata – recenzja wystawy „Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej„ (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie) w Magazynie O.pl..

Uczestnictwo w konferencjach, wykładach:

  • 23.05.2016 – wystąpienie w ramach anglojęzycznego seminarium Visual Methods in Mobile Media Research, zorganizowanego przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • 29.02.2016 – wykład poświęcony obrazowi sztuki po nowych mediach w Academia Electronica (Second Life).