documenta 14 – ateńska lekcja

header.170624

Materiały prasowe documenta 14

Rozpoczęłam nowy projekt badawczy związany z wpływem postmediów na procesy badawczej mobilności uwzględniającej geograficzny idiom sztuki współczesnej. Pierwszy etap badań, umożliwiony za sprawą środków z potencjału badawczego w ramach działalności statutowej, obejmował wizytę studyjną w Atenach. Dzięki temu zapoznałam się z ateńską częścią documenta 14 ale także mogłam odnieść się do zasobów muzealnych z zakresu sztuki starożytnej. Wieloznaczność hasła „Learning from Athens” będzie miała jeszcze okazję powrócić w notatkach i wnioskach z badań. Zebrałam wiele materiałów i doświadczeń, a o pożytkach z „ateńskiej lekcji” mam zamiar pisać wkrótce.

Drugi etap badań związany będzie z podróżą do Kassel, a wnioski końcowe mam zamiar zaprezentować w wystąpieniu podczas  III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego w Poznaniu, w ramach panelu Mobilne metody.

Dodatkowym walorem pobytu w Atenach na początku maja była możliwość obejrzenia realizacji typu site-specific w ramach Fast Forward Festival 4.

Kongres Estetyki

Udział w II Polskim Kongresie Estetyki zorganizowanym w dniach 21-23 września w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Moje wystąpienie w sekcji Oblicza mediów, referat: Remiks jako strategia artystyczna w kontekście estetyki post-medialnej.

Wrzesień – grudzień 2009

Podróże badawcze, konferencje, teksty:

  • (06-09.09.)  – Ars Electronica – Linz 2009  – Human Nature +  Wystawa See This Sound w Lentos Kunstmuseum oraz inne prezentacje w ramach festiwalu. Lentos Kunstmuseum Linz
  • (23-25.09) – Kongres Kultury Polskiej – aktywny udział w panelu Status prawny twórcy i dzieła sztuki. Podsumowanie kongresu (Obieg).
  • Prywatny panoptykon 2.0 – autoprezentacja a kreacja artystyczna, „Kultura Współczesna”, nr 2(60)/2009, s. 167-175.
  • Turyzm – sztuka poczty w wersji 2.0, „Panoptikum” nr 8(15)/2009, s. 276-286.
  • Symbioza sztuki i technologii – Ars Electronica 2009, “Czas Kultury” nr 5/2009, s. 126-130.
  • Kwestia czasu rozmowa z Magdaleną Sawon, “Czas Kultury” nr 5/2009, s. 119-125.
  • Przeprowadzenie i opracowanie 3 wywiadów przeznaczonych do publikacji w „Zeszytach Artystycznych” (rozmówcy: Andrzej Wielgosz, Alicja Kępińska, Jarosław Kozłowski).
  • (23-24.11.2009) – Udział w konferencji Od liberatury do e-literatury, Uniwersytet Opolski.
  • (01.12.2009) Udział w panelu dyskusyjnym Salon Polityki  poświęconym książce Lawrence’a Lessiga Remiks, organizowanej przez Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne oraz „Politykę”.
  • (07-08.12.2009) Udział w konferencji Sztuki w przestrzeni transmedialnej, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi.

II semestr 2008/2009

Aktywność 2009

Luty

-Prowadzenie seminariów licencjackich dla studiów wieczorowych na wydziale Grafiki  w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Marzec

-Udział w festiwalu Genderfest – wystąpienie w klubie i księgarni Głośna Samotność w Poznaniu: Mannish enough? Tożsamość i stereotypy w sztuce Internetu.

Kwiecień

-Funkcja sekretarza redakcji  „Zeszytów Artystycznych” Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu od numeru 18 (kwiecień 2009)

Dyskurs krytyczny wokół sztuki Internetu, „Zeszyty Artystyczne”, nr 18/kwiecień 2009, s. 49-58.

-Pobyt badawczy ze środków na badania własne (z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)  w Nowym Jorku. Kwerenda biblioteczna, wystawy stałe i czasowe oraz przeprowadzone wywiady:

-z przedstawicielami Rhizome At the New Museum ;

Rhizome

-z Magdaleną Sawon z Postmasters Gallery;

postmasters

-z artystami z MTAA (MT Enterprises Worldwide): M. River & T.Whid

mtaa

Maj

-Udział w panelu dyskusyjnym w ramach konferencji studencko-doktoranckiej Przestrzenie literatury. Wizje, rewizje, kontynuacje organizowanej przez Instytut Kulturoznawstwa UAM.

-Wykład Powtórzenie, cytat i  remiks w sztuce Internetu w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki w Warszawie

-Udział w XII Festiwalu Nauki i Sztuki w Poznaniu.

Czerwiec

-Wykłady w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie