Artykuł o kuratorowaniu sztuki nowych mediów w „Zeszytach Artystycznych”

Mockups Design

Z materiałów Wydawcy. Projekt okładki: Bartosz Mamak. Na okładce fragment pracy Izabelli Gustowskiej SHE-ONA: Media Story.

Ukazał się 35. numer „Zeszytów Artystycznych”, wydawanych przez Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zredagowany przez Izabelę Kowalczyk i Justynę Ryczek, numer poświęcony jest tematyce strategii kuratorskich. Zawiera także mój tekst „Trudności techniczne”. Kuratorskie wyzwania wynikające z obecności nowych mediów w sztuce XX i XXI wieku, w którym piszę m.in. o pionierskich doświadczeniach Jacka Burnhama czy Jasi Reichardt, ale także o wybranych, współczesnych problemach kuratorowania sztuki wciąż coraz to nowszych mediów „i wynikających stąd nieporozumieniach”.

Publikacje serii Biblioteki XXII wieku Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazały się drukiem dwie publikacje, które miałam przyjemność recenzować. Są to:

Stilleben Jakuba Woynarowskiego i Jana K. Argasińskiego

stilieben2_detail

Z materiałów Wydawcy

 

oraz UBU lab. Raporty techniczne 2016-2019, w której teksty zamieścili autorzy tacy, jak: Piotr Marecki, Jan K. Argasiński, Jakub Woynarowski, Yerzmyey, Robert „Hellboj” Straka, Leszek Onak i Jacek Olczyk. W tej ostatniej publikacji znalazło się także posłowie mojego autorstwa.

ubu-lab-marecki-argasiski_detail

Z materiałów Wydawcy

Książki te ukazały się w końcu roku 2019 w serii Biblioteka XXII wieku pod redakcją Piotra Mareckiego, związanej z działającym na Uniwersytecie Jagiellońskim UBU labem.

Recenzja książki Andrzeja Pitrusa w „Kulturze Popularnej”

Na łamach kwartalnika „Kultura Popularna” ukazała się moja  recenzja książki Andrzeja Pitrusa To nie jest sztuka, panie profesorze. Artyści i ich technologie (Kraków, 2018) opublikowanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem 59. numeru pod redakcją prof. Wiesława Godzica są Celebryci, celebrytki, a czasopismo wydawane jest przez Instytut Kulturoznawstwa warszawskiego Uniwersytetu SWPS.

pitrus_okladka

Okładka książki A. Pitrusa To nie jest sztuka, panie profesorze, proj. Magdalena Warzecha. Na okładce praca Paula Granjona Furman and me (2003). Z materiałów WUJ.

Recenzja książki w „Zeszytach Artystycznych”

W 33. numerze „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ukazał się mój tekst „Czujna obecność w Drodze”, będący recenzją książki Sławomira Brzoski Rok wędrującego życia (2017). Ten numer „Zeszytów Artystycznych” podejmuje temat Sztuka i filozofia: #teraz, a redaktorką prowadzącą jest prof. Marta Smolińska.

okladka_33_m

Projekt okładki: Bartosz Mamak. Na okładce fotografia pracy Roberta Kuśmirowskiego Tężnia (2017)

Artykuł w brazylijskim periodyku AICA

Na łamach czasopisma Jornal da ABCA, wydawanego przez brazylijską sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA ukazał się mój tekst poświęcony projektowi Private Nostalgia (2014), którego autorem jest Mani Mehrvarz, artysta pochodzący z Iranu, absolwent kierunku Intermedia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej (obecnie: Wydziale Sztuki Mediów) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, obecnie doktorant i wykładowca na University at Buffalo w Stanach Zjednoczonych.

Artykuł w „Studiach kulturoznawczych” nr 3(13)/2017

studia_kult_okladka

„Studia kulturoznawcze”, numer 3(13)/2017. Okładka projektu Adriany Staniszewskiej – ze strony http://studiakulturoznawcze.amu.edu.pl/

W anglojęzycznym numerze specjalnym „Studiów kulturoznawczych” wydawanych przez Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu ukazał się mój tekst Seeing the Invisible. The Emersion of Data in Post-Media Realities. Publikacja ta, zatytułowana Mobile Media Research gromadzi teksty poświęcone studiom nad kulturą wizualną, których autorkami i autorami są: Piotr Aptacy, Agnieszka Dytman-Stasieńko, Katarzyna Kopecka-Piech, Marianna Michałowska, Agata Skórzyńska, Paweł Wieczorek i Tomasz Żaglewski.

„Człowiek i Społeczeństwo” – recenzja „Memosfery” Magdaleny Kamińskiej

okladka_CiS

„Człowiek i społeczeństwo” nr XLIII. Proj. okładki: Adriana Staniszewska.

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu ukazał się XLIII numer czasopisma „Człowiek i Społeczeństwo” zredagowany przez Weronikę Bryl-Roman. Tematyka numeru dotyczy projektowania w latach 70. XX wieku – od architektury po wzornictwo. W dziale Varia znalazła się moja recenzja pt. „Słodki kotek” a kultura polska. Rozważania wokół książki Magdaleny Kamińskiej „Memosfera. Wstęp do cyberkulturoznawstwa”.

Recenzja „Przekazu digitalnego” w „Zeszytach Artystycznych”

31

Okładka 31. numeru „Zeszytów Artystycznych”, proj. Bartosz Mamak. Zdjęcie na okładce: Sophia Pompéry, Tekstura, 2016, 4-kanałowa instalacja wideo na ekranach parowych, sala Powidoki, Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, wystawa czasowa Nieczytelność. Palimpsesty, fot. A. Myśliwiec.

 

W 31. numerze „Zeszytów Artystycznych” ukazał się mój tekst Semiotyka digitalnej kuchni, czyli recenzja książki Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej pod redakcją naukową Ewy Szczęsnej, wyd. Universitas, Kraków 2015. Tematyczny numer 2(31)/2017 poświęcony zagadnieniu nieczytelności, zredagowany został przez Martę Smolińską, kuratorkę dwu wystaw poświęconych tej problematyce (Nieczytelność: konteksty pisma w galerii Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk w Poznaniu oraz Nieczytelność. Palimpsesty w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu).

Omówienie książki Piotra Zawojskiego „Ruchome obrazy zatrzymane w pamięci” w „Kulturze Współczesnej”

technoleki-kultura-wspolczesna-2-2018

Ilustracja ze strony „Kultury Współczesnej”

W numerze „Kultury Współczesnej” 2(101)/2018 ukazał się mój tekst Mediosfera pamięci, który jest omówieniem książki Piotra Zawojskiego Ruchome obrazy zatrzymane w pamięci. Reminiscencje teoretyczne i krytyczne (Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2017). Tematem numeru czasopisma są „Technolęki. Kulturowe oblicza lęku przed technologią„.

Widzialność wyzwolona – publikacja IS PAN

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk opublikował, w serii Biblioteka Kwartalnika Filmowego, e-książkę Widzialność wyzwolona pod redakcją Andrzeja Gwoździa i Natalii Gruenpeter.W gronie autorek i autorów są: Jan P. Hudzik, Przemysław Wiatr, Janusz Bohdziewicz, Joanna Sarbiewska, Marcin Składanek, Andrzej Gwóźdź, Matylda Szewczyk, Blanka Brzozowska, Anna Nacher, Anna Maj, Michał Derda-Nowakowski, Adam Andrysek, Piotr Celiński i Janusz Musiał. W tej wieloautorskiej publikacji znalazł się mój tekst Rozszerzenie – kondensacja – implozja. Zwiastun (trailer) filmowy jako nowy metajęzyk sztuk (audio)wizualnych, będący rozwinięciem referatu wygłoszonego podczas II Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców w grudniu 2016. Tematem krakowskiego zjazdu były „Dyskursy widzialności”, a inspirację do przygotowanego wówczas referatu zawdzięczam mojemu studentowi, Adamowi Łuczakowi (autorowi pracy licencjackiej Drogi wirtualności. O tropach artystów w dobie postautentyczności obronionej na kierunku Intermedia, na Wydziale Komunikacji Multimedialnej UAP w Poznaniu w 2016), za co niniejszym dziękuję. Kolejny, III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców odbędzie się w czerwcu 2019 w Łodzi, pod hasłem „Przestrzenie – praktyki – artykulacje”.

widzialnosc-wyzwolonacovernew

Projekt okładki: Janusz Musiał. Za stroną IS PAN.