Artykuł w „Sztuce i Dokumentacji” (Make no Mistake!)

W specjalnym, anglojęzycznym numerze czasopisma „Sztuka i Dokumentacja” pt. Make no Mistake! (22/ wiosna-lato 2020), który zredagowali Małgorzata Kaźmierczak i Krzysztof Siatka, ukazał się mój tekst The Point of Collapse, or How to Err is Non-human in Post-Digitality. Podejmuję w nim problematykę usterek technicznych powstałych w wyniku działania maszyn oraz błędów komputerów, które wykorzystywane są twórczo w sztuce, nie tylko w kontekście glitch art, lecz także w świadomie praktykowanym dyletantyzmie i artystycznej (auto)destrukcji.

Wykład o sztuce w kulturze postmedialnej

Na zaproszenie Galerii Wspólnej Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy przygotowałam wykład poświęcony problematyce sztuki w kulturze postmedialnej, powiązany z zagadnieniami podjętymi w mojej ostatniej książce. Emisja pierwszej części wykładu odbyła się w dniach 28-30.XI, a druga część zaplanowana jest na 18-20.XII.2020.

Tekst w „Global Warning!” – FEEDBACK: Marshall McLuhan and the Arts

Na zaproszenie Barucha Gottlieba, kuratora wystawy z cyklu FEEDBACK: Marshall McLuhan and the Arts, przygotowałam tekst w języku angielskim do powiązanej z wystawą publikacji Global Warning!, która ukazała się nakładem wydawnictwa West Den Haag i została zaprezentowana na Targach Książki we Frankfurcie nad Menem. Była to piąta edycja wystawy z cyklu FEEDBACK, której Baruch Gottlieb jest pomysłodawcą i kuratorem. Nosiła tytuł Global Warning! i odbyła się w Muzeum Komunikacji we Frankfurcie. W tekście moim piszę o odczytaniu wybranych poglądów Marshalla McLuhana w najbardziej aktualnym, pandemicznym kontekście.

Tekst w „Kwartalniku filmowym”

W 110. numerze „Kwartalnika filmowego” pt. „Poza człowiekiem” ukazał się mój tekst O nas bez nas. Postantropocentryczne kinematografie stref wykluczenia. Jego tematem są obrazy filmowe powstające za sprawą teoriopraktycznych badań naukowych realizowanych metodami artystycznymi. Do stref wykluczenia człowieka zalicza się krajobrazy (pejzaże) maszynowe, w tym m.in. centra danych, farmy serwerów, zautomatyzowane miejsca produkcji i wydobycia surowców naturalnych niezbędnych do produkcji współczesnej technologii. Istotny jest także sieciowy obieg obrazów jako danych z pominięciem udziału człowieka (widzenie maszynowe na potrzeby sztucznej inteligencji) oraz dane z globalnych sieci sensorowych. Strefami wykluczenia człowieka stały się również oglądane kamerami internetowymi miasta, opustoszałe wiosną 2020 roku za sprawą pandemii.

Artykuł o „Atmospheric Memory” Lozano-Hemmera w „Przeglądzie Kulturoznawczym”

„Przegląd Kulturoznawczy” opublikował w numerze 2(44)/2020 mój artykuł pt. Pałac (rozszerzonej medialnie) pamięci. Atmospheric Memory Rafaela Lozano-Hemmera. Piszę w nim o zagadnieniu pamięci rozproszonej i utrwalanej poprzez nietypowe media, za studium przypadku przyjmując ubiegłoroczną wystawę tego artysty w ramach Manchester International Festival. Tematem numeru, pod redakcją Moniki Górskiej-Olesińskiej i Agnieszki Przybyszewskiej, są Immersyjne przestrzenie pamięci w środowiskach rozszerzonych.

TOTAL SCREEN – udział w radzie programowej

Na zaproszenie prof. Kathariny Niemeyer z University of Québec w Montréalu, dołączyłam do rady progamowej sympozjum poświęconego współczesnemu odczytaniu myśli Jeana Baudrillarda, które ma odbyć się w maju 2021 w Kanadzie. Będzie ono połączone z wystawą TOTAL SCREEN. Jean Baudrillard Photographs & Remix zrealizowaną w wyniku ogłoszonego konkursu. Ukaże się także tematyczny numer naukowego, recenzowanego czasopisma „MAST Journal”, którego redakcję tworzą absolwentka i absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu: Maryam Muliaee i Mani Merhvarz, oboje pracujący na University at Buffalo w Stanach Zjednoczonych. Tematem numeru specjalnego będzie: TOTAL SCREEN: Why Jean Baudrillard, Once Again? 

Artykuł o „Cyfrowej bazie danych…” Andrzeja Wielgosza w „Czasie Kultury”

W „Czasie Kultury” (2/2020) ukazał się mój tekst o pracach Andrzeja Wielgosza z cyklu „Cyfrowa baza danych form, obrazów i projektów”. Omawiam je m.in. w kontekście teoretycznym kulturowych studiów miejskich, pamiętając też o ich projektowym i koncepcyjnym rodowodzie. Artykułowi towarzyszą reprodukcje prac Andrzeja Wielgosza.

O „Geokinie” w „Zeszytach Artystycznych”

W 37. numerze „Zeszytów Artystycznych” opublikowałam artykuł „Geokino” jako model widzenia ksenoprzestrzeni będący rozszerzoną wersją referatu wygłoszonego na III Zjeździe Filmoznawców i Medioznawców w Łodzi. Piszę w nim przede wszystkim o projekcie Geocinema autorstwa Asii Bazdyrievej i Solveig Suess przy współpracy z Alexeyem Orlovem, a także o eksploracji tzw. ksenoprzestrzeni, w ramach projektu The New Normal prowadzonego w moskiewskim instytucie Strelka przez zespół badawczy pod kierunkiem Liama Younga. Odczytuję pojęcia geokina jako zdolne wytworzyć metaforę widzialności powstającej z udziałem nie ludzkiego obrazowania, lecz tego, jak „Ziemia widzi samą siebie” np. dzięki danym gromadzonym przez sieci sensoryczne.

„Materialna chmura” – tekst w „Czasie Kultury”

W „Czasie Kultury” (2/2019) ukazał się mój tekst Materialna chmura. Technoesencjalizm w sztuce mediów. Piszę w nim o aktywności artystycznej wpisującej się w nurt studiów nad infrastrukturą, przywołując m.in. prace Evana Rotha, Emmy Charles czy kolektywu Unknown Fields Division, w oparciu o teksty autorów takich, jak m.in. Benjamin Bratton i Tung-Hui Hu. Tematem numeru pod redakcją Marka Wasilewskiego jest „Sztuka w technosferze”.

Zeszyty Artystyczne: Centra i peryferie

Ukazał się 37. numer „Zeszytów Artystycznych” pod moją redakcją, na temat: „Centra i peryferie – idiom geograficzny w sztukach audiowizualnych”. Zawiera teksty autorek i autorów takich, jak: Marianna Michałowska, Sylwia Szykowna, Weronika Bryl-Roman, Krzysztof Siatka, Inside Job (Ula Lucińska i Michał Knychaus), Kamil Lipiński, Jacek Szymala i Sonia Rammer,a także mój, tematycznie powiązane z ubiegłorocznym III Zjazdem Filmoznawców i Medioznawców, jak również recenzje pióra Izabeli Kowalczyk, Justyny Ryczek i Marty Miaskowskiej oraz artykuł na podstawie nagrodzonej w konkursie im. prof. Alicji Kępińskiej pracy magisterskiej Adriana Szwarca. Zapraszam do lektury tego numeru, dostępnego już w księgarni poznańskiej Galerii Miejskiej Arsenał. Dziękuję też Polskiemu Towarzystwu Badań nad Filmem i Mediami za wsparcie wydania czasopisma. Na okładce fragment pracy Soni Rammer Wołając do Yeti (I) z wystawy w Galerii AT. Wizualizacja numeru autorstwa Bartosza Mamaka.