Prezentacja Key to Time w AC Institute

Na zaproszenie Sabriny Gregorowicz z nowojorskiego AC Institute wzięłam udział, jako moderatorka, w rozmowie z artystami towarzyszącej prezentacji wirtualnego projektu Key to Time. Autorzy: Roderick Coover i Krzysztof Wołek, obecni byli zdalnie. Prezentacja odbyła się poprzez platformę ZOOM, 19 lipca 2020 i została udokumentowana przez AC Institute tutaj.

Recenzja doktoratu i zdalna obrona

Dziś uczestniczyłam, jako recenzentka, w zdalnej obronie pracy doktorskiej pt. Dialektyka przestrzeni prywatnej i publicznej we współczesnych filmach dokumentalnych found footage autorstwa pani mgr Gabrieli Sitek, której promotorką była prof. dr hab Alicja Helman. Praca bardzo obszerna i ciekawa, z lektury zaczerpnęłam niemało inspiracji do przemyśleń na temat opisanych filmów, a w zapoznaniu się z niektórymi na bieżąco (filmy Pétera Forgácsa) pomógł trwający akurat 60. Krakowski Festiwal Filmowy w wydaniu online .

Choć obrona miała charakter telematyczny, miejscem postępowania był Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję przewodniczącej komisji, prof. dr hab. Małgorzacie Radkiewicz za cierpliwą pomoc i sprawną koordynację przebiegu obrony oraz składam wyrazy uszanowania całemu gronu, z którym miałam okazję się widzieć przynajmniej na ekranie, licząc na spotkania w przyszłości, oby już w Krakowie.

Artykuł o kuratorowaniu sztuki nowych mediów w „Zeszytach Artystycznych”

Mockups Design

Z materiałów Wydawcy. Projekt okładki: Bartosz Mamak. Na okładce fragment pracy Izabelli Gustowskiej SHE-ONA: Media Story.

Ukazał się 35. numer „Zeszytów Artystycznych”, wydawanych przez Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zredagowany przez Izabelę Kowalczyk i Justynę Ryczek, numer poświęcony jest tematyce strategii kuratorskich. Zawiera także mój tekst „Trudności techniczne”. Kuratorskie wyzwania wynikające z obecności nowych mediów w sztuce XX i XXI wieku, w którym piszę m.in. o pionierskich doświadczeniach Jacka Burnhama czy Jasi Reichardt, ale także o wybranych, współczesnych problemach kuratorowania sztuki wciąż coraz to nowszych mediów „i wynikających stąd nieporozumieniach”.

Publikacje serii Biblioteki XXII wieku Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazały się drukiem dwie publikacje, które miałam przyjemność recenzować. Są to:

Stilleben Jakuba Woynarowskiego i Jana K. Argasińskiego

stilieben2_detail

Z materiałów Wydawcy

 

oraz UBU lab. Raporty techniczne 2016-2019, w której teksty zamieścili autorzy tacy, jak: Piotr Marecki, Jan K. Argasiński, Jakub Woynarowski, Yerzmyey, Robert „Hellboj” Straka, Leszek Onak i Jacek Olczyk. W tej ostatniej publikacji znalazło się także posłowie mojego autorstwa.

ubu-lab-marecki-argasiski_detail

Z materiałów Wydawcy

Książki te ukazały się w końcu roku 2019 w serii Biblioteka XXII wieku pod redakcją Piotra Mareckiego, związanej z działającym na Uniwersytecie Jagiellońskim UBU labem.

Recenzja książki Andrzeja Pitrusa w „Kulturze Popularnej”

Na łamach kwartalnika „Kultura Popularna” ukazała się moja  recenzja książki Andrzeja Pitrusa To nie jest sztuka, panie profesorze. Artyści i ich technologie (Kraków, 2018) opublikowanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem 59. numeru pod redakcją prof. Wiesława Godzica są Celebryci, celebrytki, a czasopismo wydawane jest przez Instytut Kulturoznawstwa warszawskiego Uniwersytetu SWPS.

pitrus_okladka

Okładka książki A. Pitrusa To nie jest sztuka, panie profesorze, proj. Magdalena Warzecha. Na okładce praca Paula Granjona Furman and me (2003). Z materiałów WUJ.

Zaproszenie na wykład – Academia Electronica

W poniedziałek 6 maja 2019 o 21:00 zapraszam do Second Life® na mój wykład: Kultura „po” naturze. Wystawa „Post-Nature”. A Museum as an Ecosystem, w ramach programu „Od studenta do profesora”, którego miejscem będzie Academia Electronica (wirtualna sala wykładowa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Będę mówić o 11. edycji Biennale w Tajpej (Tajwan), którą to wystawę miałam okazję oglądać w ubiegłym roku.

Snapshot_002

 

Recenzja książki w „Zeszytach Artystycznych”

W 33. numerze „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ukazał się mój tekst „Czujna obecność w Drodze”, będący recenzją książki Sławomira Brzoski Rok wędrującego życia (2017). Ten numer „Zeszytów Artystycznych” podejmuje temat Sztuka i filozofia: #teraz, a redaktorką prowadzącą jest prof. Marta Smolińska.

okladka_33_m

Projekt okładki: Bartosz Mamak. Na okładce fotografia pracy Roberta Kuśmirowskiego Tężnia (2017)

Artykuł w brazylijskim periodyku AICA

Na łamach czasopisma Jornal da ABCA, wydawanego przez brazylijską sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA ukazał się mój tekst poświęcony projektowi Private Nostalgia (2014), którego autorem jest Mani Mehrvarz, artysta pochodzący z Iranu, absolwent kierunku Intermedia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej (obecnie: Wydziale Sztuki Mediów) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, obecnie doktorant i wykładowca na University at Buffalo w Stanach Zjednoczonych.

Konferencja – http://sztuka.net 2.0 – Instytut Kulturoznawstwa UAM

konf

Plakat projektu Olgi Wołkowicz. Z materiałów organizatorów.

W dniach 17-18 stycznia 2019 w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka pt. http://sztuka.net 2.0, zorganizowana przez Koło Naukowe Kulturoznawców UAM oraz Instytut Kulturoznawstwa UAM. Zapraszam do wysłuchania wszystkich wystąpień, w tym także mojego wykładu pt. Przemiany sztuki ( w ) Sieci: od net.artu do sztuki postinternetowej, który, na zaproszenie organizatorów, wygłoszę drugiego dnia konferencji.

Centra i peryferia – idiom geograficzny w sztukach audiowizualnych

Zapraszam do nadsyłania zgłoszeń wystąpień w ramach koordynowanego przeze mnie panelu „Centra i peryferia – idiom geograficzny w sztukach audiowizualnych”, który będzie częścią programu III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Zjazd, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami oraz Katedrę Mediów i Kultury Audiowizualnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, odbędzie się w czerwcu 2019 w Łodzi, pod hasłem „Przestrzenie – praktyki – artykulacje”.
 
Celem tego panelu jest podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji na temat przestrzeni geograficznej, praktyk jej mapowania oraz artykulacji (werbalnych, audiowizualnych, procesualnych) zagadnień, które wyłaniają się w tym procesie poznawczym i twórczym.  Kluczowe jest pytanie o centra i peryferia, zainspirowane przez wytyczony w książce Piotra Piotrowskiego Globalne ujęcie sztuki Europy Wschodniej postulat studiów: „nad peryferiami artystycznymi świata i oparta na porównawczej, horyzontalnej metodzie historia sztuki, studia nad geohistorycznymi marginesami i zmarginalizowanymi kulturami, nad Wschodem i globalnym Południem, daleką Północą i każdą inną częścią globu leżącą poza centralnie rozumianą kulturą, a także podważanie narracji głównego nurtu i ujawnianie artystycznych oraz historycznych praktyk wykluczania.” (Piotrowski, 2018:27-28).

Współczesne koncepcje kuratorskie oraz doświadczenia artystów wyruszających w podróż w poszukiwaniu alternatywnych możliwości obrazowania zmapowanego już niemal całkowicie świata, wskazują, że możliwa jest nie tylko architektura performatywna, ale także i performatywne przestrzenie.  Jawią się one jako nieciągłe, policentryczne i enklawowe:  podzielone granicami nie zawsze geopolitycznymi, lecz także technologicznymi, ekonomicznymi, czy światopoglądowymi. W takich przestrzeniach powstają „obrazy zagnieżdżone”, (vide Anna Nacher, Media lokacyjne, 2016), za sprawą nie tylko praktyk reprezentacji, ale także bycia w przestrzeni: jej przemierzania, dokumentowania, tagowania, kwestionowania i redefiniowania.

Proponowana tematyka panelu:

  • myślenie geograficzne, ciemna geografia, kategorie centrów i peryferiów,
  • geografia relacyjna (Irit Rogoff) a sztuki audiowizualne,
  • „człowiek z kamerą”: podróż jako (nad)produkcja obrazów,
  • ekspedycje, eksploracje, migracje, przedepty,
  • topografia przestrzeni tranzytowych, granicznych, ziem niczyich,
  • przemiana przestrzeni w (nie)miejsce,
  • spojrzenie z lotu drona jako „hegemonic gaze”,
  • performatywna architektura i przestrzeń, nie tylko miejska,
  • architektura informacji: badanie infrastruktury, widzialność danych,
  • chronopolityka wobec alternatywnych („horyzontalnych” i krytycznych) kartografii.

Nawiązując do koncepcji horyzontalnej historii sztuki Piotra Piotrowskiego zapraszam do refleksji nad peryferiami, marginesami i przestrzeniami tranzytowymi. Jak przemieszczają się granice, jak wymykają się centra, jak wytyczane są peryferia? Jak rozpoznają to twórcy wyruszający „w teren” i  posługujący się (nie tylko) mediami obrazowania?

Zachęcam do nadsyłania zgłoszeń do końca stycznia 2019, na adres podany w opisie panelu na stronie PTBFM.