Artykuł w piśmie kulturalnym „Fragile”

Ukazał się nowy numer czasopisma „Fragile” – 2 (24)/2014, tematycznie poświęcony zjawisku znikania i utrwalania, a w nim, między innymi, mój tekst Poza cyfrowy niebyt. Strategie utrwalania sztuki Internetu. Tekst jest rozwinięciem referatu zaprezentowanego w maju 2014 podczas konferencji Znikanie. Jak zaprezentować sens zjawiska, które bezpowrotnie minęło?, która odbyła się w krakowskim Bunkrze Sztuki.

Konferencja ZNIKANIE – Bunkier Sztuki w Krakowie

Zapraszam do wysłuchania wystąpień w ramach konferencji Znikanie zorganizowanej w dniach 22-23 maja 2014 przez Bunkier Sztuki w Krakowie. Oprócz uczestnictwa w radzie programowej, wezmę w niej udział jako moderatorka i prelegentka. W piątek 23 maja będę prezentować wybrane możliwości utrwalenia i utrzymywania projektów sztuki internetowej znikających wskutek rozwoju nowych technologii.