Publikacje serii Biblioteki XXII wieku Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazały się drukiem dwie publikacje, które miałam przyjemność recenzować. Są to:

Stilleben Jakuba Woynarowskiego i Jana K. Argasińskiego

stilieben2_detail

Z materiałów Wydawcy

 

oraz UBU lab. Raporty techniczne 2016-2019, w której teksty zamieścili autorzy tacy, jak: Piotr Marecki, Jan K. Argasiński, Jakub Woynarowski, Yerzmyey, Robert „Hellboj” Straka, Leszek Onak i Jacek Olczyk. W tej ostatniej publikacji znalazło się także posłowie mojego autorstwa.

ubu-lab-marecki-argasiski_detail

Z materiałów Wydawcy

Książki te ukazały się w końcu roku 2019 w serii Biblioteka XXII wieku pod redakcją Piotra Mareckiego, związanej z działającym na Uniwersytecie Jagiellońskim UBU labem.

51. kongres AICA – Tajwan

Moja propozycja referatu Post-Internet Art Criticism (Postinternetowa krytyka sztuki), złożona w sekcji tematycznej Krytyka sztuki w epoce wirtualności, została zakwalifikowana do wygłoszenia w ramach 51. Międzynarodowym Kongresie AICA w Taipei na Tajwanie. Tegoroczny Międzynarodowy Kongres Krytyków Sztuki odbędzie się w listopadzie, pod hasłem Krytyka sztuki w epoce wirtualności i demokracji i towarzyszyć będzie pierwszym dniom Taipei Biennale, którego 11. edycja zatytułowana jest „Life-support, Living, Survival System”.

aica-taiwan-congress1-1024x490

Ilustracja ze strony organizatorów kongresu

Widzialność wyzwolona – publikacja IS PAN

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk opublikował, w serii Biblioteka Kwartalnika Filmowego, e-książkę Widzialność wyzwolona pod redakcją Andrzeja Gwoździa i Natalii Gruenpeter.W gronie autorek i autorów są: Jan P. Hudzik, Przemysław Wiatr, Janusz Bohdziewicz, Joanna Sarbiewska, Marcin Składanek, Andrzej Gwóźdź, Matylda Szewczyk, Blanka Brzozowska, Anna Nacher, Anna Maj, Michał Derda-Nowakowski, Adam Andrysek, Piotr Celiński i Janusz Musiał. W tej wieloautorskiej publikacji znalazł się mój tekst Rozszerzenie – kondensacja – implozja. Zwiastun (trailer) filmowy jako nowy metajęzyk sztuk (audio)wizualnych, będący rozwinięciem referatu wygłoszonego podczas II Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców w grudniu 2016. Tematem krakowskiego zjazdu były „Dyskursy widzialności”, a inspirację do przygotowanego wówczas referatu zawdzięczam mojemu studentowi, Adamowi Łuczakowi (autorowi pracy licencjackiej Drogi wirtualności. O tropach artystów w dobie postautentyczności obronionej na kierunku Intermedia, na Wydziale Komunikacji Multimedialnej UAP w Poznaniu w 2016), za co niniejszym dziękuję. Kolejny, III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców odbędzie się w czerwcu 2019 w Łodzi, pod hasłem „Przestrzenie – praktyki – artykulacje”.

widzialnosc-wyzwolonacovernew

Projekt okładki: Janusz Musiał. Za stroną IS PAN.

 

 

II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców

konf-ifp-kmibk-2016120810-plakatII Zjazd Filmoznawców i Medioznawców, organizowany przez Katedrę Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, do którego mam zaszczyt należeć, odbędzie się w dniach 8-10 grudnia 2016 w Krakowie.

W panelu Przedłużenia obrazów wygłoszę referat Rozszerzenie – kondensacja – implozja. Trailer/zwiastun filmowy jako nowy metajęzyk sztuk (audio)wizualnych.* Wezmę także udział w wieczorze autorskim poświęconym kinu, fotografii i mediom w polskich publikacjach, które ukazały się w bieżącym roku, promując moją książkę Sztuka w kulturze postmedialnej (WN Katedra, Gdańsk, 2016). Zapraszam.

Program Zjazdu: konf-ifp-kmibk-2016120810-program oraz tematyka wykładów plenarnych i wydarzenia towarzyszące: konf-ifp-kmibk-2016120810-dodatkowe-informacje-do-programu

* Dziękuję Adamowi Łuczakowi za inspirację do omówienia tak rozumianego pojęcia trailera, płynącą z rozmów podczas seminarium na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w roku akademickim 2015/2016 oraz zawartą w pracy licencjackiej Drogi wirtualności. O tropach artystów w dobie postautentyczności, którą obronił na Wydziale Komunikacji Multimedialnej (kierunek Intermedia) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

„Alternative Zones: Uncovering the Official and the Unofficial in Fine Art Practice, Research and Education”

img_5520_

Mój tekst Unplugged or Plugged In? Artists in the Era of the Attention Economy ukazał się w książce Alternative Zones: Uncovering the Official and the Unofficial in Fine Art Practice, Research and Education, pod red. Marka Wasilewskiego, wydanej nakładem UAP w Poznaniu. W tekście tym poruszam zagadnienia systemu artystycznego w dobie postmedialnie rozumianej ekonomii uwagi w oparciu o przykłady twórczości takich artystek i artystów, jak: Casey Jane Ellison, Adrian Kolarczyk, Honorata Martin, Jennifer Lyn Morone™,  Iwona Ogrodzka, czy Amalia Ulman.

Pełna treść tekstu: wojtowicz_paradoxfineart

 

Sztuka w kulturze postmedialnej

W czerwcu, nakładem gdańskiego Wydawnictwa Naukowego Katedra, ukazała się moja druga książka Sztuka w kulturze postmedialnej. Podejmuję w niej tematykę przemian w sztuce mediów i kulturze sieciowej, które dokonały się w ostatniej dekadzie pod wpływem czynników zewnętrznych o charakterze kulturotwórczym oraz wewnętrznych – wynikających z innej sytuacji sztuki w świecie formowanym przez społecznościową politykę egalitaryzacji. Poszukiwanie sensów sztuki, zarówno powstającej, jak i prezentowanej we współczesnych realiach kultury postmedialnej, wymaga namysłu nad badaniem oraz interpretacją sztuki w ogóle. Stąd wynikła potrzeba napisania tej książki i ujęcia w niej zagadnień takich, jak: sztuka postinternetowa, kultura postmedialna i postcyfrowa, remiks, remediacja, wpływ kryzysu ekonomicznego oraz mediów społecznościowych na świat sztuki, czy też działania krytyczne, aktywistyczne i subwersywne, skierowane przeciwko globalnej unifikacji kulturowej. Sztuka pozostaje z powyższymi zjawiskami w osmotycznej i niełatwej do zaszeregowania relacji, jednak ponieważ jak żadna inna płaszczyzna kultury,  daje ona możliwość poznania unikalnego komentarza na temat otaczającej nas rzeczywistości, warto podążać tropami, których dostarcza.

okladka

Recenzentami wydawniczymi byli: prof. Grzegorz Dziamski (UAM) i prof. Andrzej Gwóźdź (UŚ).

Visual Methods in Mobile Media Research – anglojęzyczne seminarium na UAM

Zapraszam na międzynarodowe, anglojęzyczne seminarium badawcze organizowane przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarium jest dwudniowe; w poniedziałek 23 maja będzie można wysłuchać wykładu Luca Pauwelsa z Uniwersytetu w Antwerpii The Shifting Contours of Visual Research: a critical discussion of options, issues and prospects. Na wtorek 24 maja zaplanowano sześć wystąpień. W tej części seminarium wezmą udział: Agnieszka Dytman-Stasieńko i Jan Stasieńko (DSW Wrocław), Marianna Michałowska (UAM Poznań), Anna Nacher (UJ Kraków), Paweł Wieczorek (SWPS Warszawa) i Tomasz Żaglewski (UAM Poznań) oraz niżej podpisana z prezentacją na temat wizualizowania danych za sprawą sztuki w postmedialnej rzeczywistości. Będę mówić m.in. o działaniach Unknown Fields Division, Forensic Architecture, Timo Arnalla, Evana Rotha, Juliena Prévieux i Jamesa Bridle’a.

Program seminar Visual Mobile.