Tekst w „Global Warning!” – FEEDBACK: Marshall McLuhan and the Arts

Na zaproszenie Barucha Gottlieba, kuratora wystawy z cyklu FEEDBACK: Marshall McLuhan and the Arts, przygotowałam tekst w języku angielskim do powiązanej z wystawą publikacji Global Warning!, która ukazała się nakładem wydawnictwa West Den Haag i została zaprezentowana na Targach Książki we Frankfurcie nad Menem. Była to piąta edycja wystawy z cyklu FEEDBACK, której Baruch Gottlieb jest pomysłodawcą i kuratorem. Nosiła tytuł Global Warning! i odbyła się w Muzeum Komunikacji we Frankfurcie. W tekście moim piszę o odczytaniu wybranych poglądów Marshalla McLuhana w najbardziej aktualnym, pandemicznym kontekście.