Tekst w czasopiśmie „Artpunkt”

Ukazał się 22 numer czasopisma o sztuce „Artpunkt” wydawanego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, a w numerze, między innymi, mój tekst Remiks w kulturze mediów społecznościowych, w którym piszę o pracach takich artystek i artystów, jak: Mark Amerika, Christopher Baker, , Matthias Fritsch, Urszula Kluz-Knopek, Christian Marclay, Paul D. Miller (DJ Spooky), Mani Mehrvarz.

Artykuł w magazynie „Artpunkt”

Magazyn „Artpunkt” (nr 20/marzec 2014, s.11-14), wydawany przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, opublikował mój artykuł Net.art – sztuka w przestrzeni elektronicznej, będący pierwszą częścią cyklu tekstów „Sztuka Internetu – od net.artu do kultury postinternetowej”.