Artykuł w „Sztuce i Dokumentacji” (Make no Mistake!)

W specjalnym, anglojęzycznym numerze czasopisma „Sztuka i Dokumentacja” pt. Make no Mistake! (22/ wiosna-lato 2020), który zredagowali Małgorzata Kaźmierczak i Krzysztof Siatka, ukazał się mój tekst The Point of Collapse, or How to Err is Non-human in Post-Digitality. Podejmuję w nim problematykę usterek technicznych powstałych w wyniku działania maszyn oraz błędów komputerów, które wykorzystywane są twórczo w sztuce, nie tylko w kontekście glitch art, lecz także w świadomie praktykowanym dyletantyzmie i artystycznej (auto)destrukcji.