Widzialność wyzwolona – publikacja IS PAN

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk opublikował, w serii Biblioteka Kwartalnika Filmowego, e-książkę Widzialność wyzwolona pod redakcją Andrzeja Gwoździa i Natalii Gruenpeter.W gronie autorek i autorów są: Jan P. Hudzik, Przemysław Wiatr, Janusz Bohdziewicz, Joanna Sarbiewska, Marcin Składanek, Andrzej Gwóźdź, Matylda Szewczyk, Blanka Brzozowska, Anna Nacher, Anna Maj, Michał Derda-Nowakowski, Adam Andrysek, Piotr Celiński i Janusz Musiał. W tej wieloautorskiej publikacji znalazł się mój tekst Rozszerzenie – kondensacja – implozja. Zwiastun (trailer) filmowy jako nowy metajęzyk sztuk (audio)wizualnych, będący rozwinięciem referatu wygłoszonego podczas II Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców w grudniu 2016. Tematem krakowskiego zjazdu były „Dyskursy widzialności”, a inspirację do przygotowanego wówczas referatu zawdzięczam mojemu studentowi, Adamowi Łuczakowi (autorowi pracy licencjackiej Drogi wirtualności. O tropach artystów w dobie postautentyczności obronionej na kierunku Intermedia, na Wydziale Komunikacji Multimedialnej UAP w Poznaniu w 2016), za co niniejszym dziękuję. Kolejny, III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców odbędzie się w czerwcu 2019 w Łodzi, pod hasłem „Przestrzenie – praktyki – artykulacje”.

widzialnosc-wyzwolonacovernew

Projekt okładki: Janusz Musiał. Za stroną IS PAN.

 

 

II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców

konf-ifp-kmibk-2016120810-plakatII Zjazd Filmoznawców i Medioznawców, organizowany przez Katedrę Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, do którego mam zaszczyt należeć, odbędzie się w dniach 8-10 grudnia 2016 w Krakowie.

W panelu Przedłużenia obrazów wygłoszę referat Rozszerzenie – kondensacja – implozja. Trailer/zwiastun filmowy jako nowy metajęzyk sztuk (audio)wizualnych.* Wezmę także udział w wieczorze autorskim poświęconym kinu, fotografii i mediom w polskich publikacjach, które ukazały się w bieżącym roku, promując moją książkę Sztuka w kulturze postmedialnej (WN Katedra, Gdańsk, 2016). Zapraszam.

Program Zjazdu: konf-ifp-kmibk-2016120810-program oraz tematyka wykładów plenarnych i wydarzenia towarzyszące: konf-ifp-kmibk-2016120810-dodatkowe-informacje-do-programu

* Dziękuję Adamowi Łuczakowi za inspirację do omówienia tak rozumianego pojęcia trailera, płynącą z rozmów podczas seminarium na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w roku akademickim 2015/2016 oraz zawartą w pracy licencjackiej Drogi wirtualności. O tropach artystów w dobie postautentyczności, którą obronił na Wydziale Komunikacji Multimedialnej (kierunek Intermedia) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców „Dyskursy widzialności”

PTBnFiM-logo-pion-CMYK-1-2

Logo PTBFM

Zostałam przyjęta do Polskiego Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami a mój referat Rozszerzenie – kondensacja – implozja. Trailer filmowy jako nowy metajęzyk sztuk (audio)wizualnych zaakceptowany na konferencję, która odbędzie się w dniach 8-10 grudnia 2016 w Krakowie. Będzie to II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców pod hasłem „Dyskursy widzialności”, a moje wystąpienie odbędzie się w panelu Widzialność wyzwolona albo kino poza kinem koordynowanym przez prof. Andrzeja Gwoździa.