Konferencja – http://sztuka.net 2.0 – Instytut Kulturoznawstwa UAM

konf

Plakat projektu Olgi Wołkowicz. Z materiałów organizatorów.

W dniach 17-18 stycznia 2019 w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka pt. http://sztuka.net 2.0, zorganizowana przez Koło Naukowe Kulturoznawców UAM oraz Instytut Kulturoznawstwa UAM. Zapraszam do wysłuchania wszystkich wystąpień, w tym także mojego wykładu pt. Przemiany sztuki ( w ) Sieci: od net.artu do sztuki postinternetowej, który, na zaproszenie organizatorów, wygłoszę drugiego dnia konferencji.

Artykuł w „Studiach kulturoznawczych” nr 3(13)/2017

studia_kult_okladka

„Studia kulturoznawcze”, numer 3(13)/2017. Okładka projektu Adriany Staniszewskiej – ze strony http://studiakulturoznawcze.amu.edu.pl/

W anglojęzycznym numerze specjalnym „Studiów kulturoznawczych” wydawanych przez Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu ukazał się mój tekst Seeing the Invisible. The Emersion of Data in Post-Media Realities. Publikacja ta, zatytułowana Mobile Media Research gromadzi teksty poświęcone studiom nad kulturą wizualną, których autorkami i autorami są: Piotr Aptacy, Agnieszka Dytman-Stasieńko, Katarzyna Kopecka-Piech, Marianna Michałowska, Agata Skórzyńska, Paweł Wieczorek i Tomasz Żaglewski.

Mobilność: media, praktyki miejskie i kultura studencka

Instytut Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu opublikował dwujęzyczną książkę Mobilność: media, praktyki miejskie i kultura studencka powstałą w rezultacie projektu badawczego Narodowego Centrum NaukiMiałam okazję zapoznać się z przebiegiem projektu, w tym prezentacjami studenckimi oraz recenzować tę publikację, którą polecam wszystkim zainteresowanym problematyką badania mobilnych kultur przy udziale metod wizualnych. Oprócz dokumentacji trzech projektów studenckich (1. Kultura studencka w obiektywie, 2. Autoinwigilacja, 3. Mapowanie miejsc studenckich w mieście) w tomie znalazły się teksty: Marianny Michałowskiej (Wykorzystanie metod wizualnych w badaniu mobilności), Magdaleny Kamińskiej (Media mobilne i ich badania. Problematyka, tematyka, perspektywy), Jacka Zydorowicza (Po obu stronach kamery. Studia wizualne w praktyce kulturoznawczej – narzędzia i protezy poznawcze), Tomasza Żaglewskiego (Od mobilnej prywatyzacji do intymizacji mobilności. Projekt „Autoinwigilacja” jako wizualne repozytorium „zmobilizowanej” kultury studenckiej), Agaty Skórzyńskiej (Kultura studencka jako czynność. Mobilność i poszerzone pole praktyk) i Jadwigi Zimpel (Kategoria miejsca w mobilnym doświadczeniu studenckim).

mobilnosc_okladka

Projekt okładki i książki: Marianna Michałowska

Visual Methods in Mobile Media Research – anglojęzyczne seminarium na UAM

Zapraszam na międzynarodowe, anglojęzyczne seminarium badawcze organizowane przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarium jest dwudniowe; w poniedziałek 23 maja będzie można wysłuchać wykładu Luca Pauwelsa z Uniwersytetu w Antwerpii The Shifting Contours of Visual Research: a critical discussion of options, issues and prospects. Na wtorek 24 maja zaplanowano sześć wystąpień. W tej części seminarium wezmą udział: Agnieszka Dytman-Stasieńko i Jan Stasieńko (DSW Wrocław), Marianna Michałowska (UAM Poznań), Anna Nacher (UJ Kraków), Paweł Wieczorek (SWPS Warszawa) i Tomasz Żaglewski (UAM Poznań) oraz niżej podpisana z prezentacją na temat wizualizowania danych za sprawą sztuki w postmedialnej rzeczywistości. Będę mówić m.in. o działaniach Unknown Fields Division, Forensic Architecture, Timo Arnalla, Evana Rotha, Juliena Prévieux i Jamesa Bridle’a.

Program seminar Visual Mobile.