Omówienie książki Piotra Zawojskiego „Ruchome obrazy zatrzymane w pamięci” w „Kulturze Współczesnej”

technoleki-kultura-wspolczesna-2-2018

Ilustracja ze strony „Kultury Współczesnej”

W numerze „Kultury Współczesnej” 2(101)/2018 ukazał się mój tekst Mediosfera pamięci, który jest omówieniem książki Piotra Zawojskiego Ruchome obrazy zatrzymane w pamięci. Reminiscencje teoretyczne i krytyczne (Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2017). Tematem numeru czasopisma są „Technolęki. Kulturowe oblicza lęku przed technologią„.

Artykuł w „Kulturze Współczesnej” – uroki analogu

Ukazał się numer 4/2014 „Kultury Współczesnej”kultura_wspolczesna pod redakcją Dariusza Brzostka i Joanny Walewskiej. Tematem są „uroki analogu”. W numerze, prócz artykułów autorstwa m.in. Moniki Górskiej-Olesińskiej i Magdaleny Zdrodowskiej, także mój tekst Emulacja jako metoda i metafora. (Neo)analogowe konteksty kultury postcyfrowej (s. 40-50).