Mobilność: media, praktyki miejskie i kultura studencka

Instytut Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu opublikował dwujęzyczną książkę Mobilność: media, praktyki miejskie i kultura studencka powstałą w rezultacie projektu badawczego Narodowego Centrum NaukiMiałam okazję zapoznać się z przebiegiem projektu, w tym prezentacjami studenckimi oraz recenzować tę publikację, którą polecam wszystkim zainteresowanym problematyką badania mobilnych kultur przy udziale metod wizualnych. Oprócz dokumentacji trzech projektów studenckich (1. Kultura studencka w obiektywie, 2. Autoinwigilacja, 3. Mapowanie miejsc studenckich w mieście) w tomie znalazły się teksty: Marianny Michałowskiej (Wykorzystanie metod wizualnych w badaniu mobilności), Magdaleny Kamińskiej (Media mobilne i ich badania. Problematyka, tematyka, perspektywy), Jacka Zydorowicza (Po obu stronach kamery. Studia wizualne w praktyce kulturoznawczej – narzędzia i protezy poznawcze), Tomasza Żaglewskiego (Od mobilnej prywatyzacji do intymizacji mobilności. Projekt „Autoinwigilacja” jako wizualne repozytorium „zmobilizowanej” kultury studenckiej), Agaty Skórzyńskiej (Kultura studencka jako czynność. Mobilność i poszerzone pole praktyk) i Jadwigi Zimpel (Kategoria miejsca w mobilnym doświadczeniu studenckim).

mobilnosc_okladka

Projekt okładki i książki: Marianna Michałowska

Visual Methods in Mobile Media Research – anglojęzyczne seminarium na UAM

Zapraszam na międzynarodowe, anglojęzyczne seminarium badawcze organizowane przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarium jest dwudniowe; w poniedziałek 23 maja będzie można wysłuchać wykładu Luca Pauwelsa z Uniwersytetu w Antwerpii The Shifting Contours of Visual Research: a critical discussion of options, issues and prospects. Na wtorek 24 maja zaplanowano sześć wystąpień. W tej części seminarium wezmą udział: Agnieszka Dytman-Stasieńko i Jan Stasieńko (DSW Wrocław), Marianna Michałowska (UAM Poznań), Anna Nacher (UJ Kraków), Paweł Wieczorek (SWPS Warszawa) i Tomasz Żaglewski (UAM Poznań) oraz niżej podpisana z prezentacją na temat wizualizowania danych za sprawą sztuki w postmedialnej rzeczywistości. Będę mówić m.in. o działaniach Unknown Fields Division, Forensic Architecture, Timo Arnalla, Evana Rotha, Juliena Prévieux i Jamesa Bridle’a.

Program seminar Visual Mobile.