Zeszyty Artystyczne: Centra i peryferie

Ukazał się 37. numer „Zeszytów Artystycznych” pod moją redakcją, na temat: „Centra i peryferie – idiom geograficzny w sztukach audiowizualnych”. Zawiera teksty autorek i autorów takich, jak: Marianna Michałowska, Sylwia Szykowna, Weronika Bryl-Roman, Krzysztof Siatka, Inside Job (Ula Lucińska i Michał Knychaus), Kamil Lipiński, Jacek Szymala i Sonia Rammer,a także mój, tematycznie powiązane z ubiegłorocznym III Zjazdem Filmoznawców i Medioznawców, jak również recenzje pióra Izabeli Kowalczyk, Justyny Ryczek i Marty Miaskowskiej oraz artykuł na podstawie nagrodzonej w konkursie im. prof. Alicji Kępińskiej pracy magisterskiej Adriana Szwarca. Zapraszam do lektury tego numeru, dostępnego już w księgarni poznańskiej Galerii Miejskiej Arsenał. Dziękuję też Polskiemu Towarzystwu Badań nad Filmem i Mediami za wsparcie wydania czasopisma. Na okładce fragment pracy Soni Rammer Wołając do Yeti (I) z wystawy w Galerii AT. Wizualizacja numeru autorstwa Bartosza Mamaka.

II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców „Dyskursy widzialności”

PTBnFiM-logo-pion-CMYK-1-2

Logo PTBFM

Zostałam przyjęta do Polskiego Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami a mój referat Rozszerzenie – kondensacja – implozja. Trailer filmowy jako nowy metajęzyk sztuk (audio)wizualnych zaakceptowany na konferencję, która odbędzie się w dniach 8-10 grudnia 2016 w Krakowie. Będzie to II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców pod hasłem „Dyskursy widzialności”, a moje wystąpienie odbędzie się w panelu Widzialność wyzwolona albo kino poza kinem koordynowanym przez prof. Andrzeja Gwoździa.