Sztuka w kulturze postmedialnej

W czerwcu, nakładem gdańskiego Wydawnictwa Naukowego Katedra, ukazała się moja druga książka Sztuka w kulturze postmedialnej. Podejmuję w niej tematykę przemian w sztuce mediów i kulturze sieciowej, które dokonały się w ostatniej dekadzie pod wpływem czynników zewnętrznych o charakterze kulturotwórczym oraz wewnętrznych – wynikających z innej sytuacji sztuki w świecie formowanym przez społecznościową politykę egalitaryzacji. Poszukiwanie sensów sztuki, zarówno powstającej, jak i prezentowanej we współczesnych realiach kultury postmedialnej, wymaga namysłu nad badaniem oraz interpretacją sztuki w ogóle. Stąd wynikła potrzeba napisania tej książki i ujęcia w niej zagadnień takich, jak: sztuka postinternetowa, kultura postmedialna i postcyfrowa, remiks, remediacja, wpływ kryzysu ekonomicznego oraz mediów społecznościowych na świat sztuki, czy też działania krytyczne, aktywistyczne i subwersywne, skierowane przeciwko globalnej unifikacji kulturowej. Sztuka pozostaje z powyższymi zjawiskami w osmotycznej i niełatwej do zaszeregowania relacji, jednak ponieważ jak żadna inna płaszczyzna kultury,  daje ona możliwość poznania unikalnego komentarza na temat otaczającej nas rzeczywistości, warto podążać tropami, których dostarcza.

okladka

Recenzentami wydawniczymi byli: prof. Grzegorz Dziamski (UAM) i prof. Andrzej Gwóźdź (UŚ).

Recenzja wystawy „Robiąc użytek” w Magazynie O.pl

P1240160

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, pawilon Emilia. Fot. E. Wójtowicz

Magazyn O.pl opublikował mój tekst Sztuka w obronie świata – recenzję wystawy „Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej”, trwającej od 19 lutego w warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Czy wszystko już było? Między repetycją a nowością w sztukach wizualnych

Okładka e-booka "Czy wszystko już było?"Nakładem wydawnictwa e-naukowiec ukazał się e-book Czy wszystko już było? Między repetycją a nowością w sztukach wizualnych, na który złożyły się teksty referatów zaprezentowanych w czasie konferencji pod tym samym tytułem, zorganizowanej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, przez, m.in. Koło Naukowe studentów UAP. Tom zredagowali: Aurelia Nowak, Dorota Dolata i Marcin Markowski. Można w nim przeczytać m.in. teksty: Izabeli Kowalczyk, Tomasza Załuskiego oraz mój, zatytułowany: Jak bardzo „wszystko już było”? Od apropriacji w dobie postmodernizmu do post-apropriacji w kulturze cyfrowej. Książka udostępniana jest na licencji Creative Commons.

Artykuł „Jak stać się niewidzialnym? Sztuka wobec inwigilacji” w czasopiśmie EKRANy

Ukazał się 6 (22) 2014 numer czasopisma EKRANy poświęcony zagadnieniom filmu i mediów. Tematem numeru jest: „CCTV: w więzieniu inwigilacji”, do czego odnosi się także mój artykuł Jak stać się niewidzialnym? Sztuka wobec inwigilacji, w którym piszę m.in. o projektach Coco Fusco, Jill Magid, Manu Luksch, Michelle Teran, Zach Blas i Leo Selvaggio, którego praca URME Surveillance (2014) ilustruje mój tekst.

EKRANy

Fragile – numer cyberartywistyczny

Ukazał się nowy numer pisma kulturalnego „Fragile”, tematycznie związany z kwietniową konferencją na temat cyberartywizmu. Nie miałam możliwości w niej uczestniczyć, jednak w numerze znalazł się mój tekst Niepozorny impet. Nanoaktywizm w kulturze partycypacji – wobec teorii i praktyki (s. 5-9).