Artykuł w „Sztuce i Dokumentacji” (Make no Mistake!)

W specjalnym, anglojęzycznym numerze czasopisma „Sztuka i Dokumentacja” pt. Make no Mistake! (22/ wiosna-lato 2020), który zredagowali Małgorzata Kaźmierczak i Krzysztof Siatka, ukazał się mój tekst The Point of Collapse, or How to Err is Non-human in Post-Digitality. Podejmuję w nim problematykę usterek technicznych powstałych w wyniku działania maszyn oraz błędów komputerów, które wykorzystywane są twórczo w sztuce, nie tylko w kontekście glitch art, lecz także w świadomie praktykowanym dyletantyzmie i artystycznej (auto)destrukcji.

Tekst o podróżach artystycznych w czasopiśmie „Sztuka i Dokumentacja”

Sztuka i Dokumentacja 11_2014Ukazał się numer 11/2014 czasopisma „Sztuka i Dokumentacja” pod redakcją Tomasza Załuskiego, tematycznie poświęcony sztuce w podróży. Oprócz tekstów takich autorek i autorów, jak: Blanka Brzozowska, Łukasz Guzek, Anna Nacher, Magdalena Radomska, Tomasz Załuski, znajduje się tam także mój artykuł Obcym okiem. Podróż artystyczna jako produkcja obrazów. Piszę w nim m.in. o projektach: SEFT-1 Ivana Puiga i Andrés’a Padilla Domene, Zachodni wiatr Andrzeja Syski, czy Photo Opportunities Corinne Vionnet, a także twórczości inspirowanej mapami Google, artystów takich, jak: Mischka Henner, Jon Rafman, Michael Wolf.