Sztuka w kulturze postmedialnej

W czerwcu, nakładem gdańskiego Wydawnictwa Naukowego Katedra, ukazała się moja druga książka Sztuka w kulturze postmedialnej. Podejmuję w niej tematykę przemian w sztuce mediów i kulturze sieciowej, które dokonały się w ostatniej dekadzie pod wpływem czynników zewnętrznych o charakterze kulturotwórczym oraz wewnętrznych – wynikających z innej sytuacji sztuki w świecie formowanym przez społecznościową politykę egalitaryzacji. Poszukiwanie sensów sztuki, zarówno powstającej, jak i prezentowanej we współczesnych realiach kultury postmedialnej, wymaga namysłu nad badaniem oraz interpretacją sztuki w ogóle. Stąd wynikła potrzeba napisania tej książki i ujęcia w niej zagadnień takich, jak: sztuka postinternetowa, kultura postmedialna i postcyfrowa, remiks, remediacja, wpływ kryzysu ekonomicznego oraz mediów społecznościowych na świat sztuki, czy też działania krytyczne, aktywistyczne i subwersywne, skierowane przeciwko globalnej unifikacji kulturowej. Sztuka pozostaje z powyższymi zjawiskami w osmotycznej i niełatwej do zaszeregowania relacji, jednak ponieważ jak żadna inna płaszczyzna kultury,  daje ona możliwość poznania unikalnego komentarza na temat otaczającej nas rzeczywistości, warto podążać tropami, których dostarcza.

okladka

Recenzentami wydawniczymi byli: prof. Grzegorz Dziamski (UAM) i prof. Andrzej Gwóźdź (UŚ).