documenta 14 – ateńska lekcja

header.170624

Materiały prasowe documenta 14

Rozpoczęłam nowy projekt badawczy związany z wpływem postmediów na procesy badawczej mobilności uwzględniającej geograficzny idiom sztuki współczesnej. Pierwszy etap badań, umożliwiony za sprawą środków z potencjału badawczego w ramach działalności statutowej, obejmował wizytę studyjną w Atenach. Dzięki temu zapoznałam się z ateńską częścią documenta 14 ale także mogłam odnieść się do zasobów muzealnych z zakresu sztuki starożytnej. Wieloznaczność hasła „Learning from Athens” będzie miała jeszcze okazję powrócić w notatkach i wnioskach z badań. Zebrałam wiele materiałów i doświadczeń, a o pożytkach z „ateńskiej lekcji” mam zamiar pisać wkrótce.

Drugi etap badań związany będzie z podróżą do Kassel, a wnioski końcowe mam zamiar zaprezentować w wystąpieniu podczas  III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego w Poznaniu, w ramach panelu Mobilne metody.

Dodatkowym walorem pobytu w Atenach na początku maja była możliwość obejrzenia realizacji typu site-specific w ramach Fast Forward Festival 4.

Sztuka w kulturze postmedialnej

W czerwcu, nakładem gdańskiego Wydawnictwa Naukowego Katedra, ukazała się moja druga książka Sztuka w kulturze postmedialnej. Podejmuję w niej tematykę przemian w sztuce mediów i kulturze sieciowej, które dokonały się w ostatniej dekadzie pod wpływem czynników zewnętrznych o charakterze kulturotwórczym oraz wewnętrznych – wynikających z innej sytuacji sztuki w świecie formowanym przez społecznościową politykę egalitaryzacji. Poszukiwanie sensów sztuki, zarówno powstającej, jak i prezentowanej we współczesnych realiach kultury postmedialnej, wymaga namysłu nad badaniem oraz interpretacją sztuki w ogóle. Stąd wynikła potrzeba napisania tej książki i ujęcia w niej zagadnień takich, jak: sztuka postinternetowa, kultura postmedialna i postcyfrowa, remiks, remediacja, wpływ kryzysu ekonomicznego oraz mediów społecznościowych na świat sztuki, czy też działania krytyczne, aktywistyczne i subwersywne, skierowane przeciwko globalnej unifikacji kulturowej. Sztuka pozostaje z powyższymi zjawiskami w osmotycznej i niełatwej do zaszeregowania relacji, jednak ponieważ jak żadna inna płaszczyzna kultury,  daje ona możliwość poznania unikalnego komentarza na temat otaczającej nas rzeczywistości, warto podążać tropami, których dostarcza.

okladka

Recenzentami wydawniczymi byli: prof. Grzegorz Dziamski (UAM) i prof. Andrzej Gwóźdź (UŚ).