O „Geokinie” w „Zeszytach Artystycznych”

W 37. numerze „Zeszytów Artystycznych” opublikowałam artykuł „Geokino” jako model widzenia ksenoprzestrzeni będący rozszerzoną wersją referatu wygłoszonego na III Zjeździe Filmoznawców i Medioznawców w Łodzi. Piszę w nim przede wszystkim o projekcie Geocinema autorstwa Asii Bazdyrievej i Solveig Suess przy współpracy z Alexeyem Orlovem, a także o eksploracji tzw. ksenoprzestrzeni, w ramach projektu The New Normal prowadzonego w moskiewskim instytucie Strelka przez zespół badawczy pod kierunkiem Liama Younga. Odczytuję pojęcia geokina jako zdolne wytworzyć metaforę widzialności powstającej z udziałem nie ludzkiego obrazowania, lecz tego, jak „Ziemia widzi samą siebie” np. dzięki danym gromadzonym przez sieci sensoryczne.