TOTAL SCREEN – udział w radzie programowej

Na zaproszenie prof. Kathariny Niemeyer z University of Québec w Montréalu, dołączyłam do rady progamowej sympozjum poświęconego współczesnemu odczytaniu myśli Jeana Baudrillarda, które ma odbyć się w maju 2021 w Kanadzie. Będzie ono połączone z wystawą TOTAL SCREEN. Jean Baudrillard Photographs & Remix zrealizowaną w wyniku ogłoszonego konkursu. Ukaże się także tematyczny numer naukowego, recenzowanego czasopisma „MAST Journal”, którego redakcję tworzą absolwentka i absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu: Maryam Muliaee i Mani Merhvarz, oboje pracujący na University at Buffalo w Stanach Zjednoczonych. Tematem numeru specjalnego będzie: TOTAL SCREEN: Why Jean Baudrillard, Once Again?