Kultura i Historia

W 32. numerze czasopisma naukowego „Kultura i Historia” wydawanego przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukazał się mój tekst Postmedialne reinterpretacje europejskiej czasoprzestrzeni. Documenta 14 w Kassel.

ewojtowicz_kassel_reinterpretacje_cover

Jego napisanie było możliwe dzięki realizacji tematu finansowanego ze środków na utrzymanie potencjału badawczego w ramach działalności statutowej Wydziału Edukacji Artystycznej (obecnie: Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w roku 2017.

logo_UAP02logo_wydzial_EA

 

Promocja książki „W stronę poznania/ fenomen szkoły poznańskiej”

w_strone_poznaniaW czwartek 25 maja 2017 o 18.00 w galerii Miejskiej Arsenał odbędzie się spotkanie promocyjne i dyskusja wokół książki W stronę poznania/ fenomen szkoły poznańskiej wydanej przez Wydział Komunikacji Multimedialnej UAP w Poznaniu. Jest to dwujęzyczna monografia albumowa pod redakcją Krzysztofa J. Baranowskiego, Piotra Bosackiego, Piotra Kurki, Sławomira Sobczaka i Piotra Wołyńskiego. Nie tylko prezentuje sylwetki twórcze i wybrane prace z dorobku 43 absolwentek i absolwentów specjalności i kierunków Intermedia i Fotografia na tymże Wydziale, ale także zawiera teksty problemowe, których autorami są: Piotr Bosacki, Adam Mazur, Piotr Krajewski i Piotr Kurka. Na zaproszenie Redaktorów tomu przygotowałam tekst Dwie dekady intersubiektywnej narracji, poświęcony historii Wydziału Komunikacji Multimedialnej oraz rys historyczny. Nieocenioną pomocą w trakcie pracy nad tekstem okazały się rozmowy i konsultacje m.in. z Krzysztofem Baranowskim, Piotrem Bosackim, Piotrem Kurką, Markiem Wasilewskim, Sławomirem Sobczakiem i Piotrem Wołyńskim, a także udostępnione, niekiedy unikatowe materiały. Dziękuję także wszystkim respondentom z grona absolwentów Wydziału, którzy odpowiedzieli na moje pytania dotyczące szczegółów historycznych. Cieszę się, że mam swój wkład w powstanie tej publikacji i zapraszam na promocję książki do poznańskiego Arsenału.

„Alternative Zones: Uncovering the Official and the Unofficial in Fine Art Practice, Research and Education”

img_5520_

Mój tekst Unplugged or Plugged In? Artists in the Era of the Attention Economy ukazał się w książce Alternative Zones: Uncovering the Official and the Unofficial in Fine Art Practice, Research and Education, pod red. Marka Wasilewskiego, wydanej nakładem UAP w Poznaniu. W tekście tym poruszam zagadnienia systemu artystycznego w dobie postmedialnie rozumianej ekonomii uwagi w oparciu o przykłady twórczości takich artystek i artystów, jak: Casey Jane Ellison, Adrian Kolarczyk, Honorata Martin, Jennifer Lyn Morone™,  Iwona Ogrodzka, czy Amalia Ulman.

Pełna treść tekstu: wojtowicz_paradoxfineart