Podsumowanie roku 2014 w sztuce w Magazynie O.pl

Magazyn O.pl zamieścił moje podsumowanie roku 2014 w sztuce polskiej – tekst Komplikowanie schematów, w którym piszę m.in. o wystawach: Is It Art Or Is It Just w BWA w Zielonej Górze, Ustawienia prywatności w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Stanley Kubrick w Muzeum Narodowym w Krakowie.