Artykuł w „Studiach kulturoznawczych” nr 3(13)/2017

studia_kult_okladka

„Studia kulturoznawcze”, numer 3(13)/2017. Okładka projektu Adriany Staniszewskiej – ze strony http://studiakulturoznawcze.amu.edu.pl/

W anglojęzycznym numerze specjalnym „Studiów kulturoznawczych” wydawanych przez Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu ukazał się mój tekst Seeing the Invisible. The Emersion of Data in Post-Media Realities. Publikacja ta, zatytułowana Mobile Media Research gromadzi teksty poświęcone studiom nad kulturą wizualną, których autorkami i autorami są: Piotr Aptacy, Agnieszka Dytman-Stasieńko, Katarzyna Kopecka-Piech, Marianna Michałowska, Agata Skórzyńska, Paweł Wieczorek i Tomasz Żaglewski.

Visual Methods in Mobile Media Research – anglojęzyczne seminarium na UAM

Zapraszam na międzynarodowe, anglojęzyczne seminarium badawcze organizowane przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarium jest dwudniowe; w poniedziałek 23 maja będzie można wysłuchać wykładu Luca Pauwelsa z Uniwersytetu w Antwerpii The Shifting Contours of Visual Research: a critical discussion of options, issues and prospects. Na wtorek 24 maja zaplanowano sześć wystąpień. W tej części seminarium wezmą udział: Agnieszka Dytman-Stasieńko i Jan Stasieńko (DSW Wrocław), Marianna Michałowska (UAM Poznań), Anna Nacher (UJ Kraków), Paweł Wieczorek (SWPS Warszawa) i Tomasz Żaglewski (UAM Poznań) oraz niżej podpisana z prezentacją na temat wizualizowania danych za sprawą sztuki w postmedialnej rzeczywistości. Będę mówić m.in. o działaniach Unknown Fields Division, Forensic Architecture, Timo Arnalla, Evana Rotha, Juliena Prévieux i Jamesa Bridle’a.

Program seminar Visual Mobile.